Leerkrachten hebben plezier in het werk

Van de leerkrachten in het voortgezet en hoger onderwijs zegt respectievelijk 46 en 56% regelmatig onder hoge tijdsdruk te werken. Dit is aanzienlijk hoger dan in andere bedrijfssectoren. Van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft 36% aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te werken.

Een ander aspect van werkdruk is het tempo waarin mensen moeten werken. Het onderwijs ligt hierbij, met 39%, net onder het landelijk gemiddelde. In het voortgezet en vooral in het hoger onderwijs werken meer leerkrachten in een hoog tempo dan in het basisonderwijs.

De werkdruk in het onderwijs gaat niet ten koste van het plezier in het werk. Meer dan negen van de tien mensen werkzaam in het onderwijs zegt regelmatig plezier in het werk te hebben. Wel zijn de leerkrachten in het voortgezet onderwijs iets minder positief dan die in het basis- en hoger onderwijs.

Ook wordt het werk in het onderwijs niet saai gevonden. Slechts 2% van de mensen werkzaam in het onderwijs geeft aan dat ze het werk regelmatig eentonig vinden. Vrijwel geen leerkracht in het basis- of hoger onderwijs vindt het werk eentonig.

Hoge tijdsdruk en hoog werktempo, 1999
0674g1.gif (5882 bytes)

Voldoende ontplooiingsmogelijkheden

Acht van de tien werkenden in het onderwijs en de andere overheidssectoren zijn het eens met de stelling "ik heb de gelegenheid me te ontplooien in mijn werk". Leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn hierover iets minder tevreden dan hun collega’s in het basis- en hoger onderwijs. In de niet-overheidssectoren vindt bijna driekwart de ontplooiingsmogelijkheden goed.

Bijna negen van de tien leraren zijn tevreden over de aansluiting tussen het werk en de opleiding en/of ervaring. Met name in het hoger onderwijs zijn de leerkrachten tevreden met deze aansluiting. Het onderwijs steekt hiermee gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Ontplooiingsmogelijkheden en aansluiting, 1999
0674g2.gif (6766 bytes)

Ontevreden met promotiekansen

De promotiekansen worden in het onderwijs echter als slecht ervaren. Van de werkenden in de andere (overheids)sectoren is 32% tevreden met de promotiekansen. Leerkrachten in het hoger onderwijs zijn even tevreden. Daarentegen zijn slechts respectievelijk 11 en 7% van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs tevreden met de promotiekansen.

Bijna driekwart van de werkenden in de andere overheidssectoren is tevreden met de beloning. Van de werkenden in de niet-overheidssectoren is dit tweederde. Werkenden in het onderwijs zijn minder tevreden met de beloning (56%), met uitzondering van de leerkrachten in het hoger onderwijs.

Promotiekansen en beloning, 1999
0674g3.gif (5477 bytes)

Myra Wieling

Bron: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 2000-III