Daling aantal Limburgse mbo-leerlingen

© Hollandse Hoogte
Het aantal Limburgse mbo-leerlingen was in het schooljaar 2016/’17 ruim 14 procent lager dan tien jaar eerder. In heel Nederland was de daling met 2,7 procent minder sterk. De Limburgse bevolking liet tegelijkertijd een krimp zien. Met name onder jongeren tot 20 jaar was de krimp sterker dan in de rest van Nederland. Dit meldt het CBS op basis van een maatwerkopdracht voor de provincie Limburg.

Mbo-leerlingen 2016/'17
  (% verandering t.o.v. 2006/'07)
Nederland-3
Totaal Limburg-14
Zuid-Limburg-20
Midden-Limburg-12
Noord-Limburg-5

In 2016 woonden er ruim 28,5 duizend mbo-leerlingen in Limburg. Dit was 5,8 procent van alle mbo’ers in Nederland. Deze groep Limburgse leerlingen nam in tien jaar tijd met ongeveer 4,8 duizend (14 procent) af.

Binnen Limburg liep het aantal mbo-leerlingen het sterkst terug in Zuid-Limburg: ruim 20 procent. Dit komt neer op bijna 3,6 duizend leerlingen. In Noord- en Midden-Limburg bleef de afname beperkt.

Mbo-leerlingen Limburg
 2016/'17* (x 1 000)2006/'07 (x 1 000)
Gezondheidszorg en welzijn7,218,36
Techniek, industrie en bouw5,467,38
Handel, adm. en jur. ondersteuning5,036,6
Pers. dienstverl., vervoer en veiligh.6,486,36
ICT1,471,58
Landbouw en dieren1,191,42
Vormgeving en audiovisuele productie1,190,62
Onderwijs0,40,59
Algemeen**0,090,4
*Voorlopige cijfers **Hieronder valt de opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent.

Afname leerlingen bij meeste mbo-studierichtingen

In tien jaar tijd daalde het aantal Limburgse mbo-leerlingen onder vrijwel alle studierichtingen. Uitzonderingen waren de opleidingen ‘persoonlijke dienstverlening, vervoer en veiligheid’ en ‘vormgeving en audiovisuele productie.’ Bij deze laatste studie is het aantal leerlingen in tien jaar tijd bijna verdubbeld tot circa 1,2 duizend in het schooljaar 2016/’17. Daarmee bleef het een relatief kleine opleiding in Limburg. Ook landelijk groeide het aandeel leerlingen aan deze studie, maar minder sterk.

De afname van het aantal mbo-leerlingen per studierichting is in lijn met het nationale beeld, met uitzondering van ICT. Tussen schooljaar 2006/’07 en 2016/’17 groeide het aantal mbo-leerlingen met deze studie in Nederland met 3,5 procent. Het aantal Limburgse leerlingen daalde in die periode met 7,2 procent.

Bevolkingskrimp Limburg vooral onder jongeren

De afname van het aantal Limburgse mbo-leerlingen valt samen met een krimp van de totale bevolking. Op 1 januari 2017 woonden ruim 1,1 miljoen mensen in Limburg; 0,9 procent minder dan tien jaar eerder. De bevolkingskrimp in Limburg betreft vooral jongeren. Tussen 2007 en 2017 nam het aantal inwoners van 16 tot 20 jaar met 4,3 procent af.

De instroom van mbo-leerlingen moet de komende jaren komen van jongeren, die momenteel jonger dan 15 jaar zijn. Ook de afname van het aandeel van deze leeftijdsgroep zette in Limburg harder door dan gemiddeld in Nederland. In 2017 was het aantal 0 tot 15 jarigen in Limburg 16,6 procent lager dan tien jaar eerder. De terugval in Nederland was 5,5 procent.

Mbo-gediplomeerden 2014/’15, minstens 12 uur per week werkzaam als werknemer
 1 jaar na schoolverlaten (%)Direct na schoolverlaten (%)
Nederland79,276,5
Totaal Limburg79,577,1
Noord-Limburg82,181,4
Zuid-Limburg77,975,9
Midden-Limburg80,074,0

8 op de 10 Limburgse mbo-schoolverlaters binnen één jaar aan het werk

Bijna 80 procent van de mbo-schoolverlaters in Limburg was binnen een jaar na het behalen van hun diploma in schooljaar 2014/’15 aan het werk in Nederland. Met name in Noord-Limburg hadden gediplomeerden een jaar na schoolverlaten vaker een baan dan gemiddeld. Zuid-Limburg bleef wat achter bij het landelijk gemiddelde.