Vorig jaar 179.000 geslaagden in voortgezet onderwijs

Eindexamen Nederlands op de HAVO.
In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 179 duizend leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs. Het slagingspercentage was onder vmbo-leerlingen het hoogst (94 procent), gevolgd door leerlingen op het vwo (92 procent) en de havo (86 procent). Dat meldt CBS.

Op 12 mei 2016 begint het centraal schriftelijke examen in het voortgezet onderwijs. In april en begin mei heeft een groot aantal vmbo-leerlingen al praktijkexamen gedaan.
Het slagingspercentage onder vwo-leerlingen was vorig jaar met 94 procent in de provincie Utrecht het hoogst, gevolgd door Limburg. Samen met Drenthe en Zeeland behoorde Utrecht ook tot de groep met relatief de meeste geslaagde havisten. Relatief slaagden de meeste vmbo-leerlingen in Limburg, Drenthe, Noord-Brabant en Overijssel.

Slagingspercentages VO-gediplomeerden per provincie 2014/\'15
Slagingspercentages VO-gediplomeerden per provincie 2014/"15
 VwoHavoVmbo
Nederland928694
Utrecht 948994
Limburg 938595
Drenthe 928995
Gelderland 928694
Zuid-Holland 928593
Noord-Brabant 928695
Friesland 918694
Overijssel 918595
Noord-Holland 918593
Groningen 908592
Zeeland 898792
Flevoland 888694

Veel vwo-geslaagden in Utrecht

In de provincie Utrecht slaagden vorig jaar bijna 13 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een kwart hiervan haalde een vwo-diploma; het grootste deel van alle provincies. Ook in Noord-Holland haalde een relatief groot deel van de geslaagden een vwo-diploma, namelijk 22 procent. In Utrecht en Noord-Holland wonen naar verhouding veel hoogopgeleiden.

In Drenthe haalde 66 procent van de geslaagden een vmbo-diploma, het hoogste percentage van alle provincies. Ook in Flevoland en Friesland waren relatief veel vmbo-geslaagden.

VO-gediplomeerden naar onderwijssoort per provincie 2014/\'15
VO-gediplomeerden naar onderwijssoort per provincie 2014/"15
 VmboHavoVwo
Nederland5625,418,5
Utrecht 4828,323,7
Noord-Holland 53,225,221,6
Zuid-Holland 56,324,519,2
Limburg 54,826,218,9
Noord-Brabant55,426,318,3
Gelderland 56,725,118,2
Groningen 57,724,218,1
Zeeland 57,926,415,7
Overijssel 58,726,215,1
Friesland 62,823,713,5
Flevoland 63,124,712,3
Drenthe 66,222,611,2