Zoekresultaten

100 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen
100 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen

Pagina 1 van 4

Europees onderzoek naar big data goed op stoom

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Artikelen

Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Cijfers

Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.

Cijfers

Lange Tijdreeks Motorvoertuigen, 1927 tot heden

Plausibiliteit reconstructie reeks motorvoertuigen vanaf 1927 met personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s, vrachtvoertuigen en bussen.

Overig

Tijdreeksmodellering van mobiliteitstrends

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken.

Artikelen

Transport over wegennet afleiden uit sensordata zonder steekproefontwerp

Big data heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen in verschillende disciplines. In de officiële statistiek heeft big data de potentie om statistieken goedkoper, sneller en gedetailleerder...

Overig

Onderzoek naar mobiliteit toekomstbestendig

Onderzoek naar mobiliteit toekomstbestendig

Artikelen

Drukte Rotterdamse metro in beeld

Gootzen boog zich samen met de RET en de gemeente Rotterdam over de vraag of de drukte op de E-lijn van de RET-metro in Rotterdam in te schatten is aan de hand van big data

Artikelen

Afstand per persoon per dag

Het gemiddelde aantal kilometers dat een persoon op een dag aflegt.

Overig

CBS onderzoekt risico op vervoersarmoede

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

Artikelen

Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?

Aantal bezitters van een rijbewijs voor (vracht)auto, bus, bromfiets of motor

Overig

Verplaatsingen in Utrecht, 2016-2017

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Cijfers

Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016

Onderzoek naar het dagelijkse mobiliteitsgedrag van de Nederlandse bevolking naar gemeentelijke stedelijkheidsgraad.

Cijfers

Veel minder druk in openbaar vervoer in maart 2020

In maart 2020 daalde het dagelijks aantal check-ins met de OV-chipkaart (Translink) in het openbaar vervoer met bijna 90% ten opzichte van een vergelijkbare dag in 2019. In verband met het...

Artikelen

Verplaatsingen vervoerregio’s Noord-Holland, 2011-2016

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Cijfers

Eerste Rural Data Center gelanceerd in Kempengemeenten

voor de inwoners meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening

Artikelen

Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2017

Cijfers over verkeer en mobiliteit binnen, van en naar de Regio Groningen-Assen.

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Cijfers

Op weg naar motieven voor mobiliteit

Beschrijving beta-product motieven voor mobiliteit.

Overig

Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*

Verkeersprestaties Nederlandse voertuigen en voertuigkilometers op Nederlands grondgebied, 2020-2021 voorlopig

Cijfers

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2021

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit

Artikelen

Ritten van inwoners per provincie naar vervoerswijze

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

Cijfers

Toegevoegde waarde openbaar vervoer nog niet op het niveau van 2019

In het derde kwartaal van 2021 lag het volume van de toegevoegde waarde van het spoorvervoer nog ruim 50 procent onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. Ook andere branches binnen het...

Artikelen

Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017

mobiliteit en verplaatsingsgedrag gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Cijfers

Hoogopgeleide man maakt de meeste woon-werkkilometers

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Artikelen