Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020

Eindrapportage heropleveringen

Over deze publicatie

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voorziet in adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten van ODiN 2018 tot en met 2020 zijn herzien. In dit rapport zijn ook alle herberekende resultaten die eerder in tabellen in de landelijke plausibiliteitsrapportages en in de onderzoeksbeschrijvingen van ODiN 2018, 2019 en 2020 zijn opgenomen, opnieuw gepubliceerd. Dit is ook uitgevoerd voor tabellen waarvan de inhoud naar aanleiding van de herberekeningen niet is gewijzigd.