Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro economie, Prijzen