Zoekresultaten

63 resultaten voor keyword:leeftijdsgroepen
63 resultaten voor keyword:leeftijdsgroepen

Pagina 1 van 3

Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen

Op basis van de pensioenaanspraken-statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de mate van opbouw van ouderdomspensioen qua groepen van personen worden afgeleid

Artikelen

Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016

Autobezit naar leeftijdsklasse, 1 januari 2020 en 2016

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020

Cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring en onderverdeling naar “12 uur of meer per week” en “ILO definitie”.

Cijfers

Aandeel jongere daklozen in 5 jaar tijd gehalveerd

Op 1 januari 2021 waren 32 duizend mensen dakloos. Begin 2020 waren dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. Het aandeel 18- tot...

Artikelen

Helft oudere werknemers wil langer door bij kortere werkweek

Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met...

Artikelen

Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2020 naar losse leeftijden

Cijfers

Personen wees geworden in diverse jaren

Het betreft de populatie wees geworden personen in JJJJ in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar op 1-1-JJJJ, naar type eigendom op 1-1-JJJJ en op 1-1-JJJJ+1, naar indicatie of er sprake is van een...

Cijfers

Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023

Personenauto’s van particulieren, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023

Cijfers

Zeven groepen doodsoorzaken van 1990-2021 naar provincie

Doodsoorzaken tussen 1990 en 2021 naar jaren, provincie, geslacht en leeftijdsgroep.

Cijfers

Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021

Deze tabel beschrijft hoeveel procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar onder een reguliere CAO valt, uitgesplitst naar leeftijd in tienjaarsklassen, in de periode 2014-2021.

Cijfers

Aantal elektrische bromfietsvoertuigen met 36 procent gestegen in 2021

Het aantal elektrische voertuigen met een bromfietskenteken is opnieuw gestegen. Op 1 januari 2022 waren dit er bijna 2,5 keer zoveel als drie jaar daarvoor.

Artikelen

Bijna 1,5 miljoen kinderen zien Nederlands elftal voor het eerst op een EK

Bijna 1,5 miljoen kinderen van 6 jaar tot en met 13 jaar maken in 2021 voor het eerst bewust een EK mee waaraan Nederland deelneemt. Dat is 8 procent van alle inwoners van Nederland.

Artikelen

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald. In dat jaar zei 39 procent in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een...

Artikelen

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een...

Artikelen

Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg 13% van de vrouwen en 6% van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75-plus kreeg...

Artikelen

Stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. De jarenlange stijging, tot 39 duizend in 2018, is hiermee tot stilstand gekomen. Er waren vooral minder jonge daklozen....

Artikelen

Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021

Overledenen (naar doodsoorzaken), het aantal overledenen minus COVID-19 en een modelmatige schatting van het aantal overledenen minus COVID-19 onder de bevolking van Nederland per week.

Cijfers

Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021

Tabellenset met cijfers over halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland in de periode 2000-2021.

Cijfers

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1.

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022

Tabel met voorlopige inwoneraantallen naar leeftijd, per gemeente, op 1 januari 2022

Cijfers

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 3

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 3

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2021 naar losse leeftijden.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Cijfers

Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder met een of meerdere langdurige aandoeningen en/of beperkingen naar opleiding, leeftijdsgroepen en onderwijsniveau. Voor het definiëren van het hebben van...

Cijfers

Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019

Cijfers over de rookstatus van volwassenen (rookt, nooit gerookt of ex-roker) in 2019, onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau.

Cijfers