Meer dan de helft Nederlanders niet religieus

De Jozefkerk stond zo'n 5 jaar leeg. Inmiddels is er een skatebaan in gevestigd.
© Hollandse Hoogte
Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking van 15 jaar of ouder aan tot een religieuze groep te behoren. Een jaar eerder was dat nog de helft en in 2012 behoorde nog ruim de helft (54 procent) tot een religieuze groepering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/4596ad40a2bd4b459100ce4280f41f6c]

Behoort tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, personen vanaf 15 jaar, 2017
Kerkelijke gezindtePercentage (%)
Geen kerkelijke gezindte51
Wel kerkelijke gezindte49
Waarvan:
Rooms-katholiek24
Nederlands hervormd6
Protestantse Kerk in Nederland6
Andere gezindte6
Islam5
Gereformeerd3

In 2017 was 24 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rooms-katholiek. Verder was 15 procent protestant: 6 procent gaf aan Nederlands hervormd te zijn, 3 procent gereformeerd en 6 procent zei te behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Daarnaast was 5 procent vorig jaar moslim en gaf 6 procent aan tot een ‘andere’ religieuze groep te behoren, zoals de joodse of boeddhistische.

Bezoekt regelmatig religieuze diensten, personen vanaf 15 jaar, 2017
GezindteMinstens 1 keer per week (%)2 tot 3 keer per maand (%)1 keer per maand (%)Minder dan 1 keer per maand (%)Zelden of nooit (%)
Totaal (inclusief geen) 1033778
Rooms-katholiek6351769
Nederlands hervormd1965961
Gereformeerd5864625
Protestantse Kerk in Nederland331981229
Islam247111246
Anders39851434

Bezoek religieuze bijeenkomsten daalt weinig vanaf 2012

De deelname aan religieuze diensten is in de loop van de tijd teruggelopen, al gaat de daling de laatste jaren niet meer zo snel. Ging in 1971 nog 37 procent van de bevolking regelmatig (minstens 1 keer per maand) naar een religieuze dienst, in 2012 was dit gedaald tot 17 procent en in 2017 is de kerkgang verder gezakt naar 16 procent.

Van de 15-plussers ging vorig jaar 10 procent wekelijks, 3 procent ging 2 tot 3 keer per maand en eenzelfde percentage ging 1 keer per maand naar een religieuze bijeenkomst. Verder ging 7 procent minder dan 1 keer per maand. Ruim drie kwart van de bevolking (78 procent) ging zelden of nooit naar een religieuze dienst.

De lichte daling van de kerkgang sinds 2012 komt geheel voor rekening van de katholieken. Bij zowel protestanten als moslims is het bezoek aan de kerk of de moskee niet afgenomen.

Behoort tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, 2017
LeeftijdPercentage (%)
15 tot 18 jaar 43,5
18 tot 25 jaar32,8
25 tot 35 jaar40,4
35 tot 45 jaar46,9
45 tot 55 jaar49,4
55 tot 65 jaar52,3
65 tot 75 jaar58,0
75 jaar of ouder71,5

Vrouwen meer religieus en betrokken

Van de mannen en vrouwen behoorde in 2017 achtereenvolgens 46 procent en 52 procent tot een religieuze groepering. Van de vrouwen ging 17 procent regelmatig naar een dienst, van de mannen 14 procent. Veruit het minst religieus betrokken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar: een op de drie behoorde tot een religieuze groepering. Van deze jongeren gaf 13 procent vorig jaar aan regelmatig naar een religieuze dienst te gaan.

Ouderen zijn het meest religieus en betrokken. Van de 75-plussers zei 71 procent godsdienstig te zijn, 34 procent bezocht regelmatig een dienst.

Academici kerken het minst

Van de groep met uitsluitend basisonderwijs behoorde 64 procent tot een religieuze groep en 20 procent kerkte regelmatig. Van de academici was dat 37 procent en 12 procent.