Kerkbezoek daalt, vooral onder katholieken

Het kerkbezoek daalt in Nederland. Met name katholieken gaan de laatste jaren minder naar de kerk. Desalniettemin geeft ruim de helft van de volwassen bevolking aan dat zij zich rekenen tot een geloofsgemeenschap.

Een kwart is katholiek

Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf 53 procent in 2013 aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog krap 55 procent. Een kwart is katholiek, zij vormen nog steeds de grootste categorie gelovigen. Zestien procent is protestants: 7 procent is hervormd, 4 procent gereformeerd; en 5 procent behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Verder is 5 procent moslim en 6 procent rekent zich tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waaronder joods (0,1 procent), hindoe (0,6 procent) en boeddhist (0,4 procent).

Gereformeerden en PKN’ers trouwste kerkgangers

In 2013 bezocht 17 procent van de volwassenen regelmatig  – minstens een keer per maand –  een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. Gereformeerden en leden van de PKN zijn de trouwste kerkgangers: ongeveer 60 procent kerkt minstens een keer per maand. Van de moslims gaat 38 procent regelmatig naar de moskee. Het aandeel is veel lager bij hervormden (30 procent) en vooral bij katholieken (17 procent). Van de joden, hindoes en boeddhisten woont zo’n 20 procent regelmatig een religieuze dienst bij. Sinds 2010 brokkelt het kerkbezoek alleen af onder katholieken: van 21 naar 17 procent.

Kerkgangers per gemeente, 2010/2013

Kerkgangers per gemeente, 2010/2013

In Urk gaat bijna iedereen nog naar de kerk

Er zijn grote regionale verschillen in zowel het aandeel dat behoort tot een geloofsgroep als in het bezoeken van religieuze diensten.
Met een kwart bezoekers aan een dienst in een kerk, moskee of synagoge lopen Zeeland en Overijssel voorop. Zeeland is de enige provincie waar sinds 2010 iets meer mensen naar de kerk gaan, terwijl vooral in Limburg en Drenthe de kerkgang onder druk staat. In Noord-Holland en Noord-Brabant bezoekt slechts 12 procent regelmatig een religieuze dienst.

Grotere verschillen in kerkgang zijn er tussen gemeenten. De frequentste kerkgangers (30 procent of meer) vinden we in de gemeenten die van oudsher de bible belt vormen, een vrijwel aaneengesloten strook gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel.
In dertien gemeenten gaat in de periode 2010-2013 nog meer dan de helft van de volwassenen naar een dienst, in Urk doet 94 procent dat.
De onkerkelijkheid is relatief laag in veel Limburgse gemeenten. In Urk is slechts 2 procent onkerkelijk.

Onkerkelijkheid per gemeente, 2010/2013

Onkerkelijkheid per gemeente, 2010/2013

Bronnen: