Kerkbezoek neemt af

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. In 2012 was dat 16 procent. Toch rekent nog ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Een kwart is katholiek

Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf een krappe meerderheid van 54 procent in 2012 aan godsdienstig te zijn. In 1999 was dat nog 60 procent.

Ruim een kwart (27 procent) is katholiek. In totaal is 18 procent protestants: 8 procent beschouwt zichzelf als hervormd, 4 procent als gereformeerd en 6 procent geeft aan tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te behoren. Verder is 4 procent islamiet en rekent 6 procent zich tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Bevolking 18 jaar en ouder naar kerkelijke gezindte

Bevolking 18 jaar en ouder naar kerkelijke gezindte

Een op de zes gaat regelmatig naar de kerk

In 2012 bezocht 16 procent van de volwassenen regelmatig - minstens een keer per maand - een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. In 1999 was dat nog een kwart. Vooral onder ouderen is het kerkbezoek afgenomen: bij 55- tot 65-jarigen liep het terug van 33 naar 16 procent, bij 65- tot 75-jarigen van 39 naar 22 procent. Onder de 18-34-jarigen is de afname veel kleiner en gaat nog 12 procent regelmatig naar een religieuze dienst, iets minder dan de 35 tot 64-jarigen.

De dalende trend in het kerkbezoek gaat niet op voor niet-westerse allochtonen. Drie op de tien niet-westerse allochtonen gaat minimaal een keer per maand naar een religieuze dienst. Dat zijn er nauwelijks minder dan 15 jaar geleden. In deze groep ligt de bezoekfrequentie twee keer zo hoog als bij autochtonen.

Bezoekt minimaal 1 keer per maand een religieuze dienst

Bezoekt minimaal 1 keer per maand een religieuze dienst

Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers

Het bezoek aan religieuze diensten verschilt sterk per gezindte. Gereformeerden en leden van de PKN zijn de trouwste kerkgangers: ongeveer 60 procent kerkt minstens een keer per maand. Van de islamieten gaat 39 procent regelmatig naar de moskee. Het aandeel regelmatige bezoekers is veel lager bij hervormden (25 procent) en katholieken (18 procent).

Bezoek aan religieuze diensten naar kerkelijke gezindte, 2012

Bezoek aan religieuze diensten naar kerkelijke gezindte, 2012

Hans Schmeets

Bronnen: