Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?

Over deze publicatie

Ondanks het groeiende belang van digitalisering in de internationale handel, is dit aspect lang onderbelicht gebleven in de statistiek. De statistieken over de internationale handel in goederen maken geen onderscheid tussen goederentransacties naar gelang ze al dan niet digitaal zijn besteld. Ook bij internationale transacties van diensten wordt niet vastgesteld of deze digitaal worden besteld dan wel geleverd. De bestaande statistieken over e-commerce hebben juist de focus op digitale aan- en verkoop, maar maken historisch gezien vaak geen onderscheid naar herkomst of bestemming. Daarnaast is er de vraag of sommige aspecten van digitale handel adequaat worden waargenomen, zoals bijvoorbeeld de import door consumenten.
Op basis van een nieuw internationaal ontwikkeld raamwerk brengt dit rapport bestaande en potentiële bronnen in kaart om de verschillende verschijningsvormen van digitale handel te ramen.
Bekostigd door: Ministerie van Buitenlandse Zaken.1)

1) Dit rapport is opgesteld als onderdeel van het Ontwikkelprogramma Globalisering van het CBS, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Met dank voor hun inzichten en suggesties aan Gert Buiten, Nico Heerschap, Bart Huynen, Marjolijn Jaarsma, Willem de Jong, Bart Klijs, Rick de Kruijff, Arjan van Loon, Oksana Nadolinskaia, Maarten van Rossum, Roos Smit, Niek Verbaan en Eelco van Vliet; allen CBS. Informatie en meningen in dit rapport komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de zienswijze of het beleid van het CBS of het ministerie. Eventuele fouten zijn de onze.