Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:industrie en energie
38 resultaten voor keyword:industrie en energie

Pagina 1 van 2

Conjunctuurdashboard

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren van de conjunctuur zien.

Dashboards

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

De goederenstromen van de provincies in 2015-2022

Overzicht van de verschillende goederenstromen en het gebruik en aanbod van goederen in de provincies gedurende de periode 2015-2022. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de stromen in-, uit-,...

Publicaties

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie 2019-2023

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Persoonlijke inflatiecalculator

Met de Persoonlijke Inflatiecalculator kunt u de "inflatie" schatten die hoort bij uw eigen consumptiepatroon.

Dashboards

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2019

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019

De uitstoot van broeikasgassen daalde in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3 procent (5,7 megaton) naar 182,5 megaton CO2-equivalent.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 03

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 02

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 01

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 9

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Importconcurrentie en bedrijfsinnovatie, 2000-2010

De invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie in de periode 2000-2010.

Artikelen

Producentenvertrouwen neemt toe

Het producentenvertrouwen steeg in november 2018.

Artikelen

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100

Cijfers

Belang industrie voor de regio

Het rapport Het industriële landschap van Nederland beschrijft het belang en de regionale verspreiding van de industrie.

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2018

Bedrijven in de industrie verwachten in 2018 meer te investeren. Ze investeren vooral in machines.

Artikelen

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

Artikelen