Importconcurrentie en bedrijfsinnovatie, 2000-2010

Dit artikel onderzoekt de invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie.

Internationale handel is in dit millennium snel veranderd: Oost-Europese landen openden hun markten en China trad toe tot de Wereldhandelsorganisatie. Deze en veel andere landen, die eerst een beperkte rol speelden in internationale handel, zijn nu concurrenten van de traditionele industriële landen. Dit artikel onderzoekt de impact van importconcurrentie op octrooiactiviteiten door Nederlandse bedrijven in de industrie, tijdens de periode 2000-2010. Gebruik makend van gegevens over octrooien, bedrijven en handel laten we zien dat meer importconcurrentie leidt tot een lager aantal octrooiaanvragen terwijl het geen invloed heeft op het aantal citaties van de octrooien. Dit laatste is een maat voor de kwaliteit van de octrooien. Voor bedrijven die hun octrooien alleen in Nederland registreren is het effect van importconcurrentie sterker. Terwijl veel studies alleen importconcurrentie vanuit China en andere opkomende markten bekijken, onderzoeken wij ook importconcurrentie vanuit hoge inkomens landen. We zien dat importconcurrentie vanuit landen die al lid waren van de Europese Unie vóór 2004 een negatieve impact heeft op het aantal octrooien, terwijl er geen statistisch significante invloed is voor importconcurrentie vanuit de nieuwere EU lidstaten, China of de groep landen “rest van de wereld”.

Opdrachtgever: ministerie van Buitenlandse Zaken.