Belang industrie voor de regio

De industrie is nog steeds van groot belang voor de economie, vooral buiten de Randstad. De belangrijkste industriële regio’s van Nederland zijn Zuidoost-Noord-Brabant en Groot Rijnmond. Die koppositie hadden ze twintig jaar geleden ook al. Wel lijkt er een verschuiving plaats te vinden van het zwaartepunt van de industrie van het westen naar het zuiden van Nederland, met name Noord-Brabant.

COROP-gebieden met de hoogste toegevoegde waarde van de industrie
 2015 (toegevoegde waarde in miljard euro)1995 (toegevoegde waarde in miljard euro)
Zuidoost-Noord-Brabant8,6894,055
Groot-Rijnmond 6,0493,435
West-Noord-Brabant 4,6083,078
Noordoost-Noord-Brabant4,3442,921
Zuid-Limburg 3,9742,37
Twente 3,6232,286
Utrecht 3,4992,575
Groot-Amsterdam3,3623,398
Veluwe 2,7571,621
Arnhem/Nijmegen2,5292,359

In het rapport Het industriële landschap van Nederland staat de regionale spreiding van de industrie centraal. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende branches binnen de industrie. Oftewel, waar bevindt zich het hart van branches als de voedingsmiddelenindustrie en de transportmiddelenindustrie?

Het aandeel van de industrie in de economie van een regio is vooral groot in de gebieden buiten de Randstad. Voor de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Noord-Brabant, Delfzijl en omgeving, Achterhoek, Zuid-Limburg, Twente en West-Noord-Brabant is de industrie goed voor minimaal een vijfde deel van de toegevoegde waarde die in de regio wordt gerealiseerd.

Aandeel van de industrie in de toegevoegde waarde van de regio, 2015
 aandeel toegevoegde waarde (%)
Oost-Groningen19
Delfzijl en omgeving27
Overig Groningen7
Noord-Friesland10
Zuidwest-Friesland18
Zuidoost-Friesland18
Noord-Drenthe8
Zuidoost-Drenthe17
Zuidwest-Drenthe16
Noord-Overijssel14
Zuidwest-Overijssel16
Twente20
Veluwe13
Achterhoek21
Arnhem/Nijmegen11
Zuidwest-Gelderland11
Utrecht7
Kop van Noord-Holland9
Alkmaar en omgeving8
IJmond22
Agglomeratie Haarlem6
Zaanstreek20
Groot-Amsterdam4
Het Gooi en Vechtstreek7
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek11
Agglomeratie 's-Gravenhage2
Delft en Westland8
Oost-Zuid-Holland9
Groot-Rijnmond11
Zuidoost-Zuid-Holland17
Zeeuwsch-Vlaanderen32
Overig Zeeland14
West-Noord-Brabant20
Midden-Noord-Brabant16
Noordoost-Noord-Brabant19
Zuidoost-Noord-Brabant27
Noord-Limburg19
Midden-Limburg18
Zuid-Limburg21
Flevoland8