Producentenvertrouwen neemt toe

Het producentenvertrouwen industrie steeg in november 2018. Het vertrouwen ging van 5,9 in oktober naar 7,2 in november, maakt het CBS bekend. Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product.

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,9). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
december3,4
2015 januari2,8
2015 februari2
2015 maart1,4
2015 april3,3
2015 mei4,1
2015 juni4,6
2015 juli3,7
2015 augustus3,5
2015 september3,8
2015 oktober2,4
2015 november4
2015 december3
2016 januari3,2
2016 februari3,1
2016 maart3,9
2016 april4,7
2016 mei4,4
2016 juni5,4
2016 juli5,1
2016 augustus1,2
2016 september3,4
2016 oktober4,3
2016 november3,4
2016 december4,7
2017 januari6
2017 februari7
2017 maart7,8
2017 april8,3
2017 mei6,1
2017 juni7,2
2017 juli6,6
2017 augustus5,4
2017 september8,5
2017 oktober8,2
2017 november9,1
2017 december8,9
2018 januari10,3
2018 februari10,9
2018 maart9,5
2018 april8,2
2018 mei9,8
2018 juni7,7
2018 juli6,3
2018 augustus5,9
2018 september5,7
2018 oktober5,9
2018 november7,2

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in november positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille en de voorraden gereed product verbeterde ook.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In alle bedrijfstakken met uitzondering van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren de ondernemers positiever dan voorgaande maand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in november voor de negende maand op rij het meest optimistisch.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 November 2018Oktober 2018
Hout, bouw-
materialen
20,216,2
Textiel, kleding,
leer
11,97,2
Elektrotechnische
en machine
10,210
Basismetaal,
metaalproducten
7,96,5
Papier en grafische6,46,2
Voeding en
genotmiddelen
5,56
Transportmiddelen4,41,1
Aardolie en chemie3,12,4

Productie industrie bijna 3 procent hoger in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017. De stijging is iets kleiner dan in augustus. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de metaalindustrie groeide in september 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers opnieuw minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in november. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over zowel de huidige economische situatie als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september nauwelijks hoger dan een jaar eerder. 

Relevante links