Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:huwelijkssluitingen
27 resultaten voor keyword:huwelijkssluitingen

Pagina 1 van 2

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen

Cijfers

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwelijkssluitingen en huwende personen naar wederzijdse leeftijd, burgerlijke staat, rangnummer huwelijk en geboorteland

Cijfers

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschapsrelaties op 1 januari naar relatieduur

Cijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen

Cijfers

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

20 jaar na invoering homohuwelijk 20 duizend homo-echtparen in Nederland

Begin 2021 telde Nederland 20 duizend homo-echtparen. Ruim 19 duizend mannen en bijna 21 duizend vrouwen zijn getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht. Hiervan zijn ruim 1,4 duizend mannen en 1,1...

Artikelen

In Nijmegen relatief meeste vrouwenverbintenissen

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee...

Artikelen

Opnieuw meer partnerschapsregistraties

Het aantal paren dat een geregistreerd partnerschap sluit is in vijf jaar verdubbeld.

Artikelen

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Artikelen

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregistreerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Publicaties

Bruidegom meestal ouder dan bruid

Vrouwen zijn meestal jonger dan hun man. Een huwelijk tussen een vrouw en een veel jongere man komt niet veel voor.

Artikelen

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen

Cijfers

Trouwen op Valentijnsdag

Op Valentijnsdag trouwen meer mensen dan anders in februari, maar de populairste huwelijksdagen zijn rond de zomer

Artikelen

Aantal huwelijken niet verder gedaald

Sinds 2010 is het aantal huwelijken gedaald. In 2014 trouwden ruim 65 duizend paren, iets meer dan in 2013. Het aantal geregistreerde partnerschappen schommelt al sinds 2010 rond de 10 duizend. Onder...

Artikelen

Steeds meer gouden en diamanten bruiloften

In 2015 vierden 43,6 duizend echtparen hun vijftigjarige (gouden) huwelijksjubileum. 9,6 duizend paren bereikten met zestig jaar de status van diamant, en 170 bereikten zelfs het platina na zeventig...

Artikelen

Ouderlijk gezin beïnvloedt timing eerste moederschap

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De gezinssituatie waarin meisjes opgroeiden is van invloed op de timing van het moederschap.

Artikelen

Aantal migratiehuwelijken gedaald

Bij ruim 8 procent van de huwelijken van allochtonen in 2011 kwam één van de partners naar Nederland om te trouwen. Dat is iets minder dan in de twee jaren daarvoor en flink minder dan in 2002.

Artikelen

Mannen bij scheiding steeds ouder

In 2011 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van mannen bijna 46 jaar. In 1991 lag de gemiddelde leeftijd nog op 40 jaar.

Artikelen

Weer meer partnerschappen in 2010

In 2010 zijn bijna 10 duizend partnerschappen geregistreerd. Dat waren er in 2001 nog ruim 2 duizend.

Artikelen

Weinig verweduwden hertrouwen

Een vijfde van de mensen die tegenwoordig trouwen, is eerder getrouwd geweest.

Artikelen

Voor het eerst sinds 2000 meer geboorten

In de eerste negen maanden van 2008 zijn 140 duizend kinderen geboren, bijna 3 duizend meer dan in dezelfde periode van 2007.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen