In Nijmegen relatief meeste vrouwenverbintenissen

© ANP
Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. In veel steden ligt dit aandeel hoger. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.

Het geregistreerd partnerschap werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om paren van hetzelfde geslacht in de gelegenheid te stellen hun relatie formeel vast te leggen. Sinds 2001 is het voor stellen van gelijk geslacht tevens mogelijk om te trouwen. In de eerste twee jaar werden meer mannenparen dan vrouwenparen in de echt verbonden, daarna was het andersom. In de periode 2010-2018 werd 1,1 procent van de 586 duizend huwelijken voltrokken tussen twee vrouwen, en 0,9 procent tussen twee mannen. Ook bij de 114 duizend partnerschappen die werden gesloten in die periode kwam de combinatie van twee vrouwen (2,1 procent) iets vaker voor dan die van twee mannen (1,9 procent). Bij partnerschappen komt het nog steeds wat vaker voor dan bij huwelijken dat de partners van gelijk geslacht zijn.

Verbintenissen partners gelijk geslacht, 2010-2018
 Partnerschappen (% van totaal)Huwelijkssluitingen (% van totaal)
Man-man1,90,9
Vrouw-vrouw2,11,1

In Amsterdam hoogste aandeel mannenparen

Het aandeel partners van gelijk geslacht onder de nieuw gesloten verbintenissen verschilt sterk tussen gemeenten. In het algemeen komen verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voor in steden dan in kleine gemeenten. Amsterdam springt eruit wat betreft verbintenissen tussen twee mannen: in de hoofdstad betrof 3 procent van de huwelijken en 8,5 procent van de partnerschappen een combinatie van twee mannen. Dit aandeel is ongeveer drie keer zo groot als in Rotterdam. Na Amsterdam werden naar verhouding de meeste verbintenissen tussen twee mannen gesloten in Arnhem (2,1 procent) en Maastricht (1,8 procent).

Verbintenissen mannenparen, 2010-2018
Gemeente Man-man verbintenissen (% van alle verbintenissen)
Amsterdam3,8
Arnhem2,1
Maastricht1,8
Den Haag1,6
Haarlem1,5
Eindhoven1,4
Delft1,4
Den Bosch1,4
Groningen1,4
Nijmegen1,4

Nijmegen telt hoogste aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen

Verbintenissen tussen twee vrouwen komen naar verhouding het meest voor in Nijmegen. In die gemeente bestond 2,5 procent van de ruim 7 duizend huwelijken en partnerschappen die tussen 2010 en 2018 werden gesloten uit twee vrouwen. Groningen en Tilburg volgen met 2 procent op enige afstand. In Zwolle, Utrecht en Amsterdam bestond 1,9 procent van de verbintenissen uit twee vrouwen.

Verbintenissen vrouwenparen, 2010-2018
Gemeente Vrouw-vrouw verbintenissen (% van alle verbintenissen)
Nijmegen2,5
Groningen2
Tilburg2
Amsterdam1,9
Utrecht1,9
Zwolle1,9
Breda1,8
Amersfoort1,8
Arnhem1,7
Den Bosch1,7