Weer meer partnerschappen in 2010

In 2010 zijn bijna 10 duizend partnerschappen geregistreerd. Dat waren er in 2001 nog ruim 2 duizend. Sindsdien is dit aantal continu gestegen. Van de paren die in 2010 hun relatie wettelijk lieten vastleggen, ging ruim een op de tien een geregistreerd partnerschap aan.

Meer partnerschappen, minder huwelijken

Sinds 2001 is het aantal geregistreerde partnerschappen bijna vervijfvoudigd. Het aantal huwelijken ligt de laatste jaren juist beduidend lager dan rond de eeuwwisseling. In 2010 zijn ruim 73 duizend huwelijken gesloten, evenveel als in 2009. In 2001 trouwden nog circa 82 duizend paren.

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen

40-plussers kiezen vaker voor een partnerschap

De mensen die in 2009 een partnerschap hebben laten registreren, waren ouder dan de personen die trouwden. Van de vrouwen die een partnerschapsregistratie aangingen was bijna een op de drie boven de veertig. Bij de huwende vrouwen gold dat voor ruim een op de vijf.

Leeftijd van vrouwen bij huwelijk en partnerschap, 2009

Leeftijd van vrouwen bij huwelijk en partnerschap, 2009

Aantal paren van gelijk geslacht met partnerregistratie stabiel

Met de invoering van het geregistreerd partnerschap in 1998 werd het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk om hun relatie wettelijk vast te leggen. Vooral de eerste drie jaar maakten veel stellen gebruik van deze mogelijkheid. De afgelopen tien jaar jaar schommelt het aantal homostellen dat een partnerschapregistratie aangaat tussen de 200 en 300. Deze aantallen gelden ook voor lesbische stellen.

Sinds 2001 is het voor paren van gelijk geslacht mogelijk om te trouwen. De afgelopen jaren trouwden meer vrouwelijke dan mannelijke stellen. In 2010 ging het om bijna 800 vrouwenparen tegenover 600 mannenparen.

Van de 57 duizend paren van gelijk geslacht die in 2010 samenwoonden had een op de drie de relatie wettelijk vastgelegd. Bijna 11 duizend paren waren getrouwd en ruim 6 duizend hadden een geregistreerd partnerschap.

Arie de Graaf

Bron: StatLine, Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers