Zeer veel huwelijken op 20-05-2005

Op vrijdag 20 mei 2005 werden 2 441 huwelijken gesloten, ruim twee keer zo veel als op een gemiddelde vrijdag in mei. Er bestaat een uitgesproken voorkeur voor huwen op een vrijdag. Op jaarbasis vinden ruim vier op de tien huwelijken plaats op die dag van de week. Toch neemt de uitgesproken voorkeur voor de vrijdag als trouwdag langzaam af.

Huwelijken op bijzondere huwelijksdagen, 2000-2005

Huwelijken op bijzondere huwelijksdagen, 2000-2005

20-05-2005

Niet alleen de dag van de week speelt een rol bij de keuze voor een specifieke huwelijksdatum. Bij de keuze voor vrijdag 20 mei 2005 was de datum zelf (20-05-2005) van belang én het gegeven dat het een vrijdag in mei betrof, de meest gekozen dag van de week in een veel gekozen huwelijksmaand. Op die dag zijn er volgens voorlopige maandgegevens 2 441 huwelijken gesloten. Dat zijn er niet veel minder dan op donderdag 9-9-1999, toen het recordaantal van 2 508 werd gesloten, maar wel veel meer dan de bijna 1 100 huwelijken op een gemiddelde vrijdag in mei.

Andere favoriete trouwdatums

In het voorjaar wordt ongeveer de helft van het wekelijkse aantal huwelijken op een vrijdag gesloten. Op vrijdag 20 mei was dat 70 procent. Andere dagen in 2005 waarop naar verhouding veel huwelijken werden gesloten, waren Valentijnsdag - 14 februari - en 1 april. Op maandag 14 februari 2005 trouwden ruim 350 paren, tegen gemiddeld 131 op een maandag in die periode. Met ruim 500 huwelijken vonden op 01-04-2005 ook bovengemiddeld veel huwelijken plaats.

Aandeel huwelijken op vrijdag, 2004

Aandeel huwelijken op vrijdag, 2004

Minder populaire dagen

Tegenover favoriete datums staan uiteraard ook minder uitverkoren dagen. Vrijdag de dertiende is zo’n dag. Op vrijdag 13 mei 2005 werden er 700 paren in de echt verbonden. Ook op Goede Vrijdag, 25 maart 2005, vonden weinig huwelijken plaats, waarschijnlijk omdat een groot aantal gemeentehuizen gesloten was: slechts 12 procent van het aantal huwelijken in die week vond op die dag plaats. Op donderdag 5 mei 2005 - Bevrijdingsdag én Hemelvaartsdag -  vonden eveneens weinig huwelijken plaats.

In het voor- en najaar vooral op vrijdag

Op jaarbasis vinden ruim vier op de tien huwelijken plaats op een vrijdag. Wat opvalt, is dat in de maanden waarin relatief veel huwelijken plaatsvinden, zoals mei, juni en september, het aandeel huwelijken op een vrijdag wekelijks beduidend (ongeveer 50 procent) hoger is dan in minder gewilde trouwmaanden, zoals januari en februari (25 tot 35 procent).

Verdeling huwelijken over de week, naar geboorteland van de man, 2004

Verdeling huwelijken over de week, naar geboorteland van de man, 2004

Dalend aandeel van huwelijken op vrijdag

De afgelopen jaren is de uitgesproken voorkeur voor de vrijdag als trouwdag behoorlijk gedaald. In 1995 vond nog bijna de helft van de huwelijken op een vrijdag plaats, terwijl dat in 2004 net boven de 40 procent lag.
De belangrijkste verklaring voor deze daling moet worden gezocht in twee factoren: het aandeel van tweede huwelijken in het totaal aantal gesloten huwelijken is toegenomen, evenals het aandeel van huwelijken onder allochtonen. Voor beide groepen geldt dat de vrijdag als trouwdag om verschillende redenen aanmerkelijk minder vaak wordt gekozen. 

Carel Harmsen en Suzanne Loozen