Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

© Nikki van Toorn (CBS)
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar het geregistreerd partnerschap en wat er sinds de invoering in 1998 tot en met 2018 is veranderd. Hoe is het aantal partnerschappen dat elk jaar gesloten wordt veranderd en zijn er veranderingen in de demografische kenmerken van de mensen die voor het partnerschap kiezen? Daarbij worden geregistreerde partners vergeleken met degenen die voor een huwelijk kozen.
Het geregistreerd partnerschap werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun relatie formeel vast te leggen. Na de invoering van het homohuwelijk in 2001 bleef het partnerschap bestaan en heeft het in de loop van de jaren aan populariteit gewonnen, vooral onder paren van verschillend geslacht. Inmiddels kiest bijna een kwart van de paren die een formele verbintenis sluiten voor een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk en steeds vaker zijn dit jongere paren die nog niet eerder getrouwd waren. De gemiddelde leeftijd van degenen die voor een geregistreerd partnerschap kiezen is daardoor gedaald van 42 jaar naar 35,5 jaar in 2018. Ze zijn daarmee inmiddels zelfs iets jonger dan mensen die trouwen. Geregistreerde partners sluiten hun verbintenis relatief vaak op maandagen en dinsdagen, terwijl paren die trouwen een voorkeur hebben voor vrijdagen. Dit bevestigt de indruk uit eerder onderzoek dat het geregistreerd partnerschap zakelijker wordt benaderd dan het huwelijk,waar emotionele en symbolische overwegingen vaker een rol spelen.