Laagste aantal huwelijken sinds 1945

In 2005 zijn 72 duizend huwelijken gesloten, bijna twaalfhonderd minder dan in 2004. In 1999 werden nog bijna 89 duizend huwelijken gesloten. Sindsdien is dit aantal vrijwel continu gedaald.

Aantal huwelijken

Aantal huwelijken

Geboortegolf en daling huwelijksleeftijd

Ruim zestig jaar gelden, in 1945, werden ook 72 duizend huwelijken gesloten. In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog trouwden veel mensen, mede als gevolg van uitstel door de oorlog. Vanaf begin jaren zestig steeg het aantal huwelijken gestaag en in 1970 bereikte het met 124 duizend een hoogtepunt. Deze stijging kwam vooral doordat de relatief omvangrijke generatie naoorlogse kinderen de huwbare leeftijd bereikte. Ook de daling van de gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting leidde in die periode tot meer huwelijken.

Gemiddelde leeftijd vrouwen bij eerste huwelijk
Gemiddelde leeftijd vrouwen bij eerste huwelijk

Sterke daling in de jaren zeventig

Na 1970 daalde het aantal huwelijken sterk, tot 78 duizend in 1983, waarna het aantal weer steeg tot bijna 96 duizend in 1990. Deze laatste toename kan worden toegeschreven aan het relatief omvangrijke aantal kinderen van de babyboomers dat toen in het huwelijk trad. Sinds 1999 daalt het aantal huwelijken weer.

Minder mensen op huwbare leeftijd

De recente daling van het aantal huwelijken kan aan drie oorzaken worden toegeschreven. Zo is de gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst in het huwelijk treedt vanaf het midden van de jaren zeventig voortdurend gestegen. In 1976 lag de huwelijksleeftijd van vrouwen nog onder de 23 jaar. In 2005 is deze, onder meer door de populariteit van het ongehuwd samenwonen, gestegen tot bijna 30 jaar. Daarnaast daalde de afgelopen jaren het aantal mensen op huwbare leeftijd. Een derde factor van belang is het alternatief van het geregistreerd partnerschap.

Aandeel eerste huwelijk vrouwen naar leeftijd, 1975-2005

Aandeel eerste huwelijk vrouwen naar leeftijd, 1975-2005

Ooit trouwen?

De trend van trouwen op latere leeftijd is ook zichtbaar onder de jonge generaties. Van de vrouwen die nu tussen de 50 en 65 jaar zijn, is ongeveer 95 procent gehuwd of gehuwd geweest. Uit CBS-onderzoek blijkt dat van de vrouwen die nu 20 tot 30 jaar oud zijn driekwart denkt ooit te zullen trouwen. Het is overigens de vraag in hoeverre al deze vrouwen hun wens kunnen realiseren. Van de 30-jarige vrouwen was in 2006 de helft nog ongehuwd.

Carel Harmsen

Bron: StatLine,  Kerncijfers huwen en partnerschapsregistratie