Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:handicaps
16 resultaten voor keyword:handicaps

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,

Cijfers

Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen

De leeftijdsverdeling van de bevolking is de belangrijkste voorspeller voor AWBZ-zorggebruik door ouderen en chronisch zieken. Maar niet alleen leeftijd, ook andere factoren spelen mee in een hogere...

Artikelen

Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen.

Artikelen

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg...

Artikelen
Artikelen

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

Artikelen

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

TV, dagbladen, bibliotheek, pc, internet gebruik, abonnement en lidmaatschap.

Cijfers

Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

In het schooljaar 2007/’08 zaten 65 duizend leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995/’96. Op de speciale scholen...

Artikelen

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

In 2004 werd 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het krijgen of uitvoeren van betaald werk.

Artikelen

Aantal arbeidsgehandicapten constant

Ruim 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2003 arbeidsgehandicapt. Dit betekent dat bijna 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werd in...

Artikelen
Artikelen
Artikelen