Handicap beperkt bezit en gebruik van computer

Mensen met functionele beperkingen in bewegen, zien of horen hebben een achterstand op de rest van de bevolking in computerbezit en internetaansluitingen. Wel zijn internetgebruikers met handicaps minstens even lang on line als internetters zonder beperkingen.

Computer- en internetbezit lager onder gehandicapten

In 2003/2004 was ruim 8 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder ernstig beperkt in het bewegen. Ruim 4 procent was ernstig beperkt in het zien. Bijna 2,5 procent kon niet of nauwelijks een gesprek met anderen volgen.
Het aandeel mensen met functionele handicaps neemt toe met het klimmen van de jaren. Daarbij daalt juist het bezit en gebruik van computer en internet.

Personen met thuis beschikking over computer en internet (gecorrigeerd voor leeftijd), 2003/2004

Personen met thuis beschikking over computer en internet (gecorrigeerd voor leeftijd), 2003/2004

Bijna acht op de tien Nederlanders van 12 jaar en ouder hadden in 2003/2004 thuis een computer. Zeven op de tien beschikten thuis over internet. Mensen met een functionele handicap in bewegen, zien of horen hadden echter beduidend minder vaak de beschikking over een computer en internet. Ook als er rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, blijft deze achterstelling overeind.

Gehandicapte internetter tenminste even lang on line

Ruim zeven op de tien Nederlanders gebruikten in 2003/2004 regelmatig een computer.
Gemiddeld zaten deze computergebruikers ruim 15 uur per week achter de computer. Onder mensen met een handicap was het aandeel computergebruikers kleiner. Daarnaast spendeerden de computergebruikers met beperkingen in bewegen en in horen gemiddeld ook minder uren achter de computer. Ruim zes op de tien Nederlanders gebruikten regelmatig internet. Deze internetters waren gemiddeld bijna 7 uur per week on line. De internetter met functionele beperkingen deed hier niet voor onder. Wel waren er onder mensen met een handicap naar verhouding minder internetters dan onder mensen zonder een beperking.

Gebruik computer en internet naar handicap (gecorrigeerd voor leeftijd), 2003/2004

Gebruik computer en internet naar handicap (gecorrigeerd voor leeftijd), 2003/2004

Wanneer wordt gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd, zijn er voor het computergebruik in hoge mate vergelijkbare patronen te zien voor mensen met en zonder handicaps. Bij het internetten blijkt daarentegen dat vooral internetters met beperkingen in bewegen en horen gemiddeld juist iets langer op het internet vertoeven dan de internetters zonder deze handicaps. Voor deze groep gehandicapte internetters lijkt het internet een belangrijk venster naar de wereld.

Ferdy Otten