Korter in het ziekenhuis

In 1999 lag een patiënt gemiddeld 9 dagen in het ziekenhuis. Tien jaar eerder was de gemiddelde verpleegduur nog 11 dagen. In deze periode is het aantal mensen dat jaarlijks in het ziekenhuis wordt opgenomen – ruim 1,5 miljoen – gelijk gebleven. Het totale aantal verpleegdagen in de ziekenhuizen nam daardoor in deze periode af van ruim 17 miljoen tot bijna 14 miljoen.

Sinds 1990 is het aantal ziekenhuisbedden met meer dan 10% afgenomen. In 1999 beschikten de Nederlandse ziekenhuizen over ruim 57 000 bedden. Het aantal bedden in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten nam sinds 1990 met meer dan 10% toe.

Bedden in intramurale gezondheidszorg
*) Tot 1995: toegelaten bedden, m.i.v. 1995: feitelijke bedden
0602g1.gif (5449 bytes)

De daling van het aantal verpleegdagen in de ziekenhuizen gaat aanzienlijk sneller dan de afname van het aantal bedden. De bezettingsgraad van de bedden daalde dan ook van 73% tot 67%.

Gonneke Zwennes