Aantal arbeidsgehandicapten constant

Ruim 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2003 arbeidsgehandicapt. Dit betekent dat bijna 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werd in het verkrijgen of uitvoeren van werk. Het aantal arbeidsgehandicapten is even groot als in 2002. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname nagenoeg stabiel

In 2003 behoorde bijna de helft van de arbeidsgehandicapten tot de beroepsbevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ongeveer 44 procent van de arbeidsgehandicapten had in 2003 een baan, bijna 4 procent was werkloos. Door de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt is ten opzichte van 2002 het aandeel arbeidsgehandicapten met werk 1 procentpunt gedaald, terwijl de werkloosheid onder de arbeidsgehandicapten met een fractie is toegenomen.

Arbeidsgehandicapten relatief oud

Onder de arbeidsgehandicapten komen relatief veel ouderen voor. In 2003 was 58 procent van de arbeidsgehandicapten 45 jaar of ouder. Van de totale bevolking van 15-64 jaar was 38 procent 45 jaar of ouder. Ouderen hebben gemiddeld vaker gezondheidsproblemen dan jongeren. Het aandeel van 55-64-jarigen onder de arbeidsgehandicapten loopt elk jaar iets op.

Rug- en nekklachten meest genoemd

Ruim de helft van de arbeidsgehandicapten gaf aan door rug- en nekklachten belemmerd te worden in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Rug- en nekklachten zijn daarmee de meest genoemde klachten. Verder had ruim 35 procent klachten aan armen of benen. Ook psychische klachten en migraine werden relatief vaak genoemd als belemmering voor deelname aan het arbeidsproces.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.