Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen geven deze zorg vaker dan mannen en jongeren. Bij vier op de tien gaat het om meer dan twaalf uur zorg per week.

12 procent van de vrouwen zorgt voor direct familielid

In 2009 verleenden 926 duizend personen van 15 tot 65 jaar zorg aan een langdurig ziek of hulpbehoevend direct familielid. Dit komt neer op ruim 10 procent. Van de vrouwen van 15 tot 65 jaar zorgde 12 procent voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid, tegen 9 procent van de mannen. Meestal betreft de zorg een ouder: dit is bij ruim 8 procent van de vrouwen en bijna 6 procent van de mannen het geval. Bij de zorg voor een kind of de partner zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen zeer klein.

Verlenen van zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid, 15- tot 65-jarigen, 2009

Verlenen van zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid, 15 tot 65-jarigen, 2009

45- tot 55-jarigen zorgen vaakst voor ouder

Naarmate mensen ouder zijn, verlenen ze vaker zorg aan hun partner. Voor de zorg voor de ouders geldt dit tot ongeveer 55 jaar, omdat de groep 45- tot 55-jarigen het vaakst hulpbehoevende ouders heeft. Van hen verleent bijna 11 procent zorg. Bij de 15- tot 25-jarigen is dat slechts 3 procent. Zorg aan kinderen wordt het meest verleend door 35- tot 55-jarigen.

Verlenen van zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid naar leeftijd, 15- tot 65-jarigen, 2009

Verlenen van zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid naar leeftijd, 15 tot 65-jarigen, 2009

Meerderheid zorgt minder dan twaalf uur per week

Bijna een derde van de zorgverleners geeft minder dan 4 uur zorg per week aan zieke familieleden. Eenzelfde deel gebruikt hiervoor 4 tot 12 uur per week. Van de overigen besteedt 19 procent 12 tot 21 uur per week aan zorgtaken en 19 procent zelfs 21 uur of meer.

Aantal uren zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid per week, 15 tot 65-jarigen, 2009

Aantal uren zorg aan langdurig ziek of hulpbehoevend familielid per week, 15 tot 65-jarigen, 2009

Jannes de Vries en Francis van der Mooren

Bron: StatLine: Personen met een langdurende zorgsituatie

Sociaaleconomische trends, Mantelzorgers op de arbeidsmarkt