Zoekresultaten

174 resultaten voor keyword:handelsbalans
174 resultaten voor keyword:handelsbalans

Pagina 1 van 7

Voor het eerst in 7 jaar minder Chinese goederen geïmporteerd

In 2023 was de invoerwaarde van Chinese goederen bijna 17 procent lager dan in 2022. Dit is de eerste daling sinds 2016. Er werden vooral minder Chinese computers, laptops en tablets ingevoerd.

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.

Cijfers

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Cijfers

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire volgens de SITC-indeling.

Cijfers

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)

Cijfers

Ruilvoet in Nederland minder verslechterd dan gemiddeld in de eurozone

De ruilvoet – de verhouding tussen de uitvoer- en de invoerprijzen – is verslechterd in het eerste kwartaal van 2022. De ruilvoetverslechtering was de grootste in een eerste kwartaal na 2010. De...

Artikelen

Handelstekorten Caribisch Nederland lager door afname invoerwaarde in 2020

Binnen Caribisch Nederland zijn in 2020 de handelstekorten voor goederen van alle eilanden afgenomen ten opzichte van 2019.

Artikelen

Handelsoverschot stabiel ondanks corona

In de eerste acht maanden van 2020 was de waarde van de Nederlandse goederenexport 35 miljard euro hoger dan van de import van goederen.

Artikelen

2 miljard euro handelsoverschot in vervoersdiensten met het VK

Nederland importeerde in de eerste drie kwartalen van 2019 voor 17,1 miljard euro, en exporteerde voor 19,3 miljard euro aan diensten naar het Verenigd Koninkrijk. Het handelsoverschot met het...

Artikelen

Handelstekort met VS door wederuitvoerstromen

Nederland had in 2016 een goederenhandelstekort van 12 miljard euro als het gaat om de handel met de VS. Nederland importeerde dus meer goederen dan het exporteerde. Het handelstekort is grotendeels...

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Handelstekorten Caribisch Nederland groeien

De handelstekorten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in 2017 hoger dan in 2016.

Artikelen

Nederlandse landbouwexport op recordhoogte

De Nederlandse export van landbouwgoederen bereikte in 2017 een recordniveau.

Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen.

Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Het overschot op de Nederlandse lopende rekening

Artikelen

Handelsoverschot zonder wederuitvoer 20 miljard lager

Nederland had in 2016 een goederenhandelsoverschot van 52 miljard euro.

Artikelen

Handelstekort Bonaire stijgt en daalt op Saba en Statia

Het handelstekort van Bonaire is in 2016 voor het tweede opeenvolgende jaar gegroeid.

Artikelen

Landbouw goed voor meer dan helft handelsoverschot

Het landbouwoverschot op de handelsbalans is 26,1 miljard euro tegenover 47,5 miljard euro voor alle goederen.

Artikelen

Bouwers en baggeraars winnen vooral terrein in Azië

Bouwers en baggeraars groeien in Azië

Artikelen