Ruilvoet in Nederland minder verslechterd dan gemiddeld in de eurozone

Schepen op de Maas in Rotterdam
© CBS
In het eerste kwartaal van 2022 waren de exportprijzen van Nederlandse goederen en diensten gemiddeld 16,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Deze stijging was kleiner dan die van de invoerprijzen (18,8 procent). De ruilvoet – de verhouding tussen de uitvoer- en de invoerprijzen – is daarmee voor het vierde kwartaal op rij verslechterd. De ruilvoet liep in Nederland minder terug dan in de buurlanden en ook minder dan gemiddeld in de eurozone. Ondanks de ruilvoetverslechtering is het handelssaldo in Nederland toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (Europese) cijfers.

Ruilvoetontwikkeling
   Ruilvoetontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20101e kwartaal-2,4
20102e kwartaal-1,2
20103e kwartaal-1,6
20104e kwartaal-1,8
20111e kwartaal-1,3
20112e kwartaal-2,4
20113e kwartaal-1,6
20114e kwartaal-0,9
20121e kwartaal0,3
20122e kwartaal0,1
20123e kwartaal-0,7
20124e kwartaal0,4
20131e kwartaal0,4
20132e kwartaal0,5
20133e kwartaal0,5
20134e kwartaal0,0
20141e kwartaal0,1
20142e kwartaal-0,9
20143e kwartaal0,0
20144e kwartaal0,5
20151e kwartaal0,8
20152e kwartaal1,2
20153e kwartaal2,0
20154e kwartaal1,0
20161e kwartaal0,5
20162e kwartaal0,7
20163e kwartaal0,6
20164e kwartaal0,2
20171e kwartaal-0,9
20172e kwartaal-0,1
20173e kwartaal0,1
20174e kwartaal0,0
20181e kwartaal0,8
20182e kwartaal-0,2
20183e kwartaal-0,6
20184e kwartaal-0,5
20191e kwartaal0,6
20192e kwartaal0,5
20193e kwartaal0,6
20194e kwartaal0,6
20201e kwartaal-0,1
20202e kwartaal1,0
20203e kwartaal1,2
20204e kwartaal0,8
20211e kwartaal0,5
20212e kwartaal-1,9
20213e kwartaal-2,3
20214e kwartaal-2,9
20221e kwartaal-2,1

Ruilvoet in Nederland minder verslechterd dan elders in de eurozone

In Nederland was de ruilvoetverslechtering minder groot dan gemiddeld in de eurozone en ook minder groot dan in de ons omringende landen. Vooral in Duitsland, Spanje en Italië verslechterde de ruilvoet fors.

Ruilvoet, eerste kwartaal 2022
LandRuilvoet (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Nederland-2,1
België-2,7
Frankrijk-3,5
Eurozone-4,3
Duitsland-4,8
Spanje-6,4
Italië-8,4

Uitvoerprijzen in Nederland relatief sterk gestegen

Dat de ruilvoet in Nederland minder verslechterde dan elders in de eurozone, komt vooral doordat uitvoerprijzen in Nederland harder stegen (meer dan 16 procent). In Italië, Duitsland, Frankrijk en de eurozone lagen de prijsstijgingen tussen 10 en 12 procent, in Spanje en België waren de uitvoerprijzen ongeveer 14 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook de invoerprijzen stegen in Nederland harder dan in België, Duitsland en Frankrijk, maar de verschillen zijn kleiner dan bij de exportprijzen. De stijging van de invoerprijzen was in Nederland minder groot dan in Spanje en Italië.

Invoer- en uitvoerprijzen, eerste kwartaal 2022
LandUitvoerprijzen (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)Invoerprijzen (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Italië10,020,2
Duitsland11,517,2
Eurozone11,616,6
Frankrijk12,016,0
Spanje13,921,7
België14,217,4
Nederland16,318,8

Vooral uitvoerprijzen van delfstoffen en aardolieproducten omhoog

In het eerste kwartaal van 2022 waren vooral de uitvoerprijzen van delfstoffen, aardolieproducten, metaalproducten, chemische producten en voedingsmiddelen hoger dan een jaar eerder. Vooral aardolieproducten en voedingsmiddelen vormen in Nederland een groter deel van de export dan in de ons omringende landen. Daarnaast is het aandeel van diensten – waarvan de prijsstijging relatief bescheiden was – in de export in Nederland kleiner dan in Frankrijk, Spanje, België en de eurozone.

Handelssaldo in Nederland wel toegenomen

Ondanks de ruilvoetverslechtering was het handelssaldo – de totale waarde van de export minus de totale waarde van de import – in Nederland in het eerste kwartaal van 2022 met 23,7 miljard euro ruim 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit komt doordat het volume van de export sterker groeide dan dat van de import. In de meeste andere landen in de eurozone nam het handelssaldo af.

Handelssaldo, eerste kwartaal
 2021 (mld euro)2022 (mld euro)
Eurozone133,970,2
België2,5-0,9
Duitsland60,132,1
Spanje2,3-1,2
Frankrijk-13,2-21,3
Italië8,8-9,3
Nederland22,323,7