Bouwers en baggeraars winnen vooral terrein in Azië

© ANP
De Nederlandse handel in bouwdiensten heeft het grootste handelsoverschot met Azië. Dit komt onder meer door grote baggeropdrachten en infrastructurele projecten voor Nederlandse bedrijven in Azië. Met Europa heeft Nederland juist een handelstekort. Dat meldt CBS.

Scheepvaart

Het handelsoverschot van de Nederlandse bedrijven in bouwdiensten is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. In 2005 was het 1,1 miljard euro en in 2015 nog bijna 600 miljoen euro. Onder internationale handel in bouwdiensten vallen onder meer de bouw van gebouwen, wegen, spoorwegen en (lucht)havens. Daarnaast onderhoud, reparatie en slopen van gebouwen en baggerwerkzaamheden, net als montage en installatie van machineparken en telefoonnetwerken.

De opvallendste groei van de handel in bouwdiensten vond plaats in Azië. Het overschot met Aziatische landen groeide van 179 naar 465 miljoen euro. Daar is vooral sprake van een toenemende dienstenexport naar het Midden-Oosten, maar daarnaast leveren onder meer ook India, Singapore en Zuid-Korea een positieve bijdrage aan het groeiende handelsoverschot.

Nederlandse handelsbalans in bouwdiensten naar continent
 2005201020142015
Europa60038163-188
Oceanië51436121
Amerika108122136104
Afrika1398780179
Azië179-51400465

Handelstekort met Europa

Zonder handel met Europa zou het overschot in de afgelopen tien jaar zijn gegroeid. In 2005 was het handelsoverschot met Europa nog 600 miljoen euro. Dat is echter omgeslagen in een handelstekort van bijna 200 miljoen euro in 2015, vooral door een toename van de invoer uit Europese landen. Meer dan de helft van de handel (54 procent) is invoer van diensten. De rest (46 procent) is uitvoer. Zo worden er onder meer bouwdiensten ingevoerd uit Duitsland voor bijvoorbeeld een Nederlands windmolenpark.

Nederlandse handel in bouwdiensten naar continent, 2015
 UitvoerInvoer
Europa11201308
Azië776311
Afrika483304
Amerika305201
Oceanië4523

Egypte

Naast Azië groeit ook het Nederlandse handelsoverschot met Afrika en dan vooral Egypte. Er is vooral sprake van grote opdrachten zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het Suezkanaal. Dat werd onder handen genomen om tweerichtingsverkeer verder mogelijk te maken. Deze en andere opdrachten maakten dat Egypte de tweede handelspartner van Nederland was, achter Duitsland.

Buurlanden

Nederlandse bouw- en baggerbedrijven kochten vooral diensten in bij Duitse bedrijven in plaats van andersom, waardoor we een fors handelstekort met Duitsland hebben. Dat geldt ook voor de handelsbalans met België.

Bedrijven buiten Europa handelen niet of nauwelijks binnen Nederland. Ongeveer 90 procent van de Nederlandse in- en uitvoer in bouwdiensten vindt in het buitenland plaats en ongeveer 10 procent in Nederland. Dit hangt samen met het feit dat níet de Nederlandse grens, maar de eigendomsoverdracht tussen een Nederlands bedrijf en een niet-Nederlands bedrijf bepalend is.

Als een Nederlands bedrijf diensten levert aan een niet-Nederlands bedrijf, wordt dit geregistreerd als uitvoer van bouwdiensten. Bij invoer is dit precies andersom.

Grootste handelspartners op basis van totale Nederlandse handel in bouwdiensten, 2015
 UitvoerInvoer
Duitsland234530
Egypte402225
Verenigd Koninkrijk244122
België50238
Cyprus21816