Netto export aardgas 25 procent gedaald

De netto export van aardgas was in 2014 25 procent lager dan 2013. Daarnaast is er vorig jaar bijna 20 procent minder aardgas uit de bodem gewonnen. Met uitzondering van 1988 is de winning van aardgas sinds 1972 niet zo laag geweest. Ook daalde het verbruik in 2014 met 13 procent. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Minder gas gewonnen

De daling komt mede door de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen als gevolg van de Groningse aardbevingen. Verder daalde de vraag naar aardgas in het buitenland door de zachte winter van 2013/2014. De winning van aardgas bleef in 2014 steken op ruim 66 miljard kubieke meter. De netto export is de uitvoer van aardgas waarvan de import is afgetrokken.

Daling gasverbruik

In Nederland is vorig jaar ruim 6 procent minder energie verbruikt dan in 2013. Het verbruik van aardgas kwam in 2014 uit op ruim 38 miljard kubieke meter. Dat is een daling van 13 procent. Het lage verbruik komt mede door het zachte weer in 2014. Ook is minder aardgas naar de productie van elektriciteit gegaan. De verbruikte hoeveelheid aardgas is het laagst sinds 1982. 

Daling bij aardolie

Nederland verbruikte  vorig jaar ook minder aardolieproducten, ruim 3 procent minder dan een jaar daarvoor. Er werden minder motorbrandstoffen zoals benzine en dieselolie verkocht. Automotoren worden steeds zuiniger en draaien steeds vaker op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas.

Een deel van de benodigde diesel is over de grens gekocht na de verhoging van de accijns op diesel. Brandstoffen die niet in ons land worden gekocht,  vallen niet onder de Nederlandse verbruikscijfers.

Stijging verbruik kolen

Het verbruik van gas en aardolieproducten daalde in 2014. Het verbruik van steenkool groeide tegelijkertijd met ruim 10 procent. De ingebruikname van nieuwe kolencentrales zorgde voor een consumptiestijging van kolen. Daarbovenop verbruikte de industrie meer kolen voor de productie van staal.

Kernenergie en duurzame energiebronnen

Het verbruik van andere energiebronnen zoals kernenergie, hernieuwbare energie en energie uit afval groeide licht. Het CBS komt binnenkort met gedetailleerde cijfers over het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Bronnen: