Naar een complete energiebalans voor de landbouw

Dit artikel schetst wat er voor nodig is om de landbouw op te nemen in de nationale energiebalans. Tot op heden is de landbouw nog niet terug te vinden als aparte sector in de nationale energiebalans van het CBS, maar is het onderdeel van de sector “overige afnemers”. Dit terwijl de landbouw een belangrijke verbruiker en producent is van energie. De glastuinbouw vebruikt veel aardgas voor de verwarming van de kassen en voor productie van elektriciteit. De landbouw maakt ook gebruik van hernieuwbare energiebronnen als windenergie en biomassa.