Revisie energiebalans 1990 tot en met 1994

© ANP
De cijfers van de energiebalans zijn voor de periode 1990 tot en met 1994 gereviseerd. Deze revisie sluit aan de op de revisie die vorig jaar is doorgevoerd voor de jaren 1995 tot en met 2013. Deze revisie heeft op een aantal punten ook gevolgen voor de berekende broeikasgasemissies.
Vorig jaar heeft CBS de Energiebalans gereviseerd voor de periode 1995 tot en met 2013.
Belangrijke redenen voor deze revisie waren het verwerken van nieuwe methodologische inzichten over de energiebalans in de petrochemie en nieuwe informatie uit de klantenbestanden
van de netbedrijven. Deze revisie is uitgebreid beschreven in een apart artikel Revisie energiebalans 1995–2013 (CBS, 2015).

Voor energiestatistieken is het relevant om ook te beschikken over consistente tijdreeksen vanaf 1990, vooral omdat 1990 vaak als basisjaar wordt gebruikt. Het was vorig jaar niet mogelijk om meteen ook een tijdreeks terug in de tijd tot 1990 te maken en te publiceren, omdat de onderliggende basisdata voor de periode 1990 tot en met 1994 in een andere vorm intern bij CBS beschikbaar zijn dan de data voor de periode daarna. Inmiddels is dat wel gelukt en heeft CBS op StatLine ook een revisie doorgevoerd voor de periode 1990 tot en met 1994.

Dit artikel beschrijft de veranderingen die zijn doorgevoerd voor de periode 1990 tot en met 1994. Centraal staat daarbij het jaar 1990. Voor 1991 tot en met 1994 zijn vergelijkbare
veranderingen doorgevoerd. Indien van toepassing wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor de berekening van de CO2-emissies.