Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:economisch-geografisch gebieden
14 resultaten voor keyword:economisch-geografisch gebieden

De economie van de Nederlandse Noordzee en kust

Dit rapport bevat een reeks van economische indicatoren voor de Nederlandse Noordzee, de kuststrook en de Nederlandse zeehavens voor de jaren 2015 tot en met 2021.

Artikelen

CBS en Kadaster koppelen open en linked data

koppeling van open data en linked data van beide organisaties veel waardevolle maatschappelijke inzichten oplevert

Artikelen

Venlo zet data effectiever in voor stad en regio

De gemeente Venlo start op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center

Artikelen

Minder jonge verdachten van misdrijven

In 2012 hield de politie 66 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf, bijna een derde minder dan in 2007. De daling was het grootst onder...

Artikelen

Driemaal zoveel strafzaken tegen meisjes sinds 1995

Het aantal strafzaken tegen meisjes die het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter jaarlijks samen afdoen, is in de periode 1995-2008 meer dan verdrievoudigd: van ruim 2 200 in 1995 naar meer dan 6...

Artikelen

Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2007

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2006

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2005

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2001

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden en economisch-geografische gebieden.

Artikelen
Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2000

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-, economisch-geografische en nodale gebieden.

Artikelen