Rechtskundige diensten blijven groeien

Sinds 1995 is het aantal ondernemingen dat zich bezighoudt met rechtskundige dienstverlening gestegen van 2 140 naar 2 797. Daarbij gaat het alleen om ondernemingen met twee of meer werkzame personen. Ook zijn rechts- en wetswinkels niet in dit cijfer meegeteld.

Rechtskundige diensten: aantal ondernemingen, 1998

0517g1.gif (4535 bytes)

Rechtskundige dienstverlening kent vele specialismen. Er zijn op dit terrein dan ook verschillende soorten ondernemingen actief. Zo bieden op rechtskundig gebied advocaten-, notaris- en deurwaarderskantoren hun diensten aan. Verder zijn rechtskundige adviesbureaus, stichtingen rechtsbijstand en rechts- en wetswinkels actief. Ook verlenen octrooi-, merken- en modellenbureaus rechtskundige diensten.

8% meer personeel

Bij de rechtskundige diensten werkten in 1998 ruim 35 000 personen. Over alle diensten gerekend, groeide dit aantal tussen 1997 en 1998 met 8%. Bij de notariskantoren – goed voor 10 000 arbeidsplaatsen in 1998 – was de groei maar half zo groot.

Rechtskundige diensten: werkzame personen

0517g2.gif (5308 bytes)

In 1998 was de netto-omzet in de branche 5,1 miljard gulden, tegen 4,9 miljard in 1997. In de gehele branche groeide de omzet met 3,9%. Bij de notariskantoren nam de omzet licht af. Bij de deurwaarderskantoren daarentegen groeide hij met ruim 7%.

Rechtskundige diensten:  netto omzet

0517g3.gif (5305 bytes)

Omzet per werknemer gedaald

Over alle rechtskundige diensten genomen, is van 1997 op 1998 de omzet per werkzame persoon licht gedaald. De rechtskundig adviesbureaus vormen een uitzondering: hier daalde de omzet per persoon met ruim 16%.

Tussen 1995 en 1998 steeg de omzet per persoon in de branche met bijna 4%. De deurwaarderskantoren deden het in dit opzicht het best. Hier nam de omzet per persoon toe met tegen de 11%.

Bij de octrooibureaus en de stichtingen voor rechtsbijstand daarentegen is de netto-omzet per werkzame persoon in de periode 1995-1998 alleen maar gedaald. Bij de octrooibureaus bedroeg de daling in deze periode bijna 18%.

Rechtskundige diensten:  netto-omzet per werkzame persoon

0517g4.gif (5720 bytes)

Harry Eggen