NAMWA Deelstroomgebieden: 2010, 2015 en 2017

Dit rapport bevat een reeks van economische indicatoren voor de stroomgebieden in Nederland
Deze studie is verricht in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water vraagt van de lidstaten om een economische analyse van het gebruik van water. Daarvoor is een beschrijving opgesteld per deelstroomgebied (in Nederland: Eems, Maas, Rijn, Schelde en Nederland totaal) om in 2021 de deelstroomgebiedbeheerplannen te actualiseren en te rapporteren aan de Europese Commissie. Deze studie beschrijft economische activiteiten in de deelstroomgebieden op basis van gegevens uit de Nationale Rekeningen voor de verslagjaren 2010, 2015 en 2017. Dit is gedaan voor 12 bedrijfstakken die een belangrijke gebruiker zijn van water of emitteren naar water. Bekostijd door: Rijkswaterstaat.