De economie van de Nederlandse Noordzee en kust

© ANP
Dit rapport bevat een reeks van economische indicatoren voor de Nederlandse Noordzee, de kuststrook en de Nederlandse zeehavens voor de jaren 2015 tot en met 2021

Het rapport geeft inzicht in de economische waarde van activiteiten op zee (scheepvaart, olie- en gasproductie, visserij, zandwinning en off-shore windenergie productie) en activiteiten in de zeehavens en de kustgebieden van de Noordzee. Deze onderdelen omvatten updates van eerdere versies van dit rapport (de vorige versie werd gepubliceerd in 2014). Het onderzoek is uitgevoerd in relatie tot de Kaderrichtlijn mariene strategie waarvoor een economische analyse van het gebruik van het mariene milieu nodig is.

Bekostigd door: Rijkswaterstaat