Venlo zet data effectiever in voor stad en regio

/ Auteur: Jaap van Sandijk
© Hollandse Hoogte
Na Eindhoven, Heerlen en Groningen start de gemeente Venlo op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center. Met dit samenwerkingsverband kan Venlo data effectiever inzetten voor de stad en regio. Overheid, inwoners, bedrijven en instellingen krijgen meer inzicht in wat er feitelijk gebeurt. En dat is voor de Noord-Limburgse gemeente met een centrale rol in de regio van cruciaal belang.

Adequate en actuele informatie

‘Als centrale gemeente in een Euregio hebben wij veel behoefte aan data’, zegt Stephan Satijn. Hij is wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur van Venlo. ‘De keuze om met het CBS een Urban Data Center op te zetten hebben we vooral gemaakt uit overwegingen van efficiency en gemak. Het is voor ons heel belangrijk om over adequate en actuele informatie op maat te beschikken. Waar we tot voor kort maanden moesten wachten op onderzoeksresultaten, krijgen we deze nu veel sneller omdat we beschikken over een professionele dataorganisatie in eigen huis.’

Zorg en economie

Voor welke beleidsterreinen gaat Venlo het CBS Urban Data Center/Venlo inzetten? ‘Als gemeente wil je je uitgaven doen aan de hand van de juiste informatie’, zegt de wethouder. ‘Neem bijvoorbeeld het sociale domein, waar onze begroting voor de helft uit bestaat. Ons beeld is dat we dit goed hebben georganiseerd. Maar klopt dat beeld met de werkelijkheid? Hier kan het CBS Urban Data Center/Venlo zijn meerwaarde bewijzen. Ook al zou dat leiden tot een besparing van één procent in het sociale domein, dan is dat al een flink bedrag op de begroting.’ Venlo wil het Urban Data Center ook inzetten voor economische onderwerpen. ‘Onze gemeente is een logistieke hotspot, niet alleen in de regio maar ook binnen Europa. We zijn dan ook benieuwd naar informatie over bijvoorbeeld vervoersbewegingen en de economische waarde van bedrijven. Data die wij als gemeente lastig te pakken kunnen krijgen. Ook onderwerpen als opleidingsniveau en werkgelegenheid hebben onze interesse.’

‘De cijfers van het CBS Urban Data Center/Venlo maken onze inwoners bewuster en betrekt hen bij het beleid’

Burgerparticipatie

Satijn benadrukt dat de waarde van het CBS Urban Data Center/Venlo verder gaat dan alleen de ondersteuning van beleidsvragen. ‘Het is niet alleen een verrijking voor ons. Het is ook een belangrijk instrument voor de inwoners van onze gemeente en de zeven randgemeenten die we hierbij betrekken. De cijfers van het Urban Data Center maken onze inwoners bewuster en betrekt hen bij beleid. Hoe maken we bijvoorbeeld ons afvalbeleid efficiënter? En wat zijn de gemeentelijke uitgaven op het gebied van zorg die onze inwoners nodig hebben? Als je als burger ziet wat je teweegbrengt, kun je bewustere keuzes maken. Ik vind dat je als overheid de burger die keus moet geven. De tijd waarin de overheid voor de burger denkt is voorbij.’ Satijn wijst er op dat Venlo zich wil ontwikkelen tot smart city. ‘We werken bijvoorbeeld aan een parkeerproject waarvan de basis nu staat. Aan het eind van het jaar kunnen bezoekers van de stad door middel van onze parkeer app en met behulp van sensoren op parkeerplekken naar hun parkeerplaats worden geleid.’

Workshops

Net als in de drie eerder opgezette Urban Data Centers zal ook in Venlo de kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gebundeld worden met de kennis en data van de gemeente. Inhoudelijke voorbereidingen vonden plaats in de vorm van twee workshops, vertelt Barbara Berkenbosch. Zij is als projectleider namens het CBS verbonden aan het CBS Urban Data Center /Venlo. ‘Onder leiding van een facilitator van het CBS werd hieraan deelgenomen door strategische beleidsmedewerkers van de gemeente en CBS’ers. In de eerste workshop onderzochten we inhoudelijk welke speerpunten de gemeente heeft en hoe het CBS kan helpen met de juiste informatie. Aan de hand van een globaal plan werken wij verder aan de concretisering daarvan. Met behulp van CBS-onderzoeken als de Armoedemonitor, de Leegstandmonitor en de circulaire economie vertalen we statistische informatie naar lokaal en regionaal niveau en creëren we nieuwe statistieken. In een tweede workshop richtten we ons meer op de communicatieve kant: de opening op 19 april, de factsheet en een nieuwsbericht over Venlo, waarin het goederenvervoer via Venlo aan bod komt.’

ondertekening Urban Data Center Venlo

Samenwerking

Berkenbosch is enthousiast over de samenwerking met de gemeente Venlo. ‘De workshops verliepen heel prettig. Dat is belangrijk in de aanloop naar de lancering. In de workshops wordt duidelijk waar de behoeften van de gemeenten liggen en daar leg je ook de basis voor het product waaraan je samen werkt.’ Korte lijnen vormen ook een succesfactor, aldus Berkenbosch. Ook wethouder Satijn kijkt uit naar de toekomst: ‘Ik voorzie dat we de komende jaren gezamenlijk tot een mooie agenda zullen komen.’