Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

Van dit artikel is op 22 juli een herziene versie verschenen.

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Geregistreerde criminaliteit in Nederland

Geregistreerde criminaliteit in Nederland

Utrecht na jaren koploper af

In 2007 is bijna de helft van alle geregistreerde misdrijven in de 25 grootste gemeenten gepleegd. Het betreft in totaal 541 duizend misdrijven. Dit is een daling van 18 procent, vergeleken met 2002. Voor de overige gemeenten samen was de daling 7 procent.

In de gemeente Utrecht daalde het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners het sterkst: van 268 in 2002 naar 162 in 2007. Hiermee is Utrecht niet langer de gemeente met de meeste misdrijven per duizend inwoners. Met 170 misdrijven per duizend inwoners heeft Amsterdam nu die positie van Utrecht overgenomen. Ook in Eindhoven, Maastricht en Rotterdam lag het aantal misdrijven per duizend inwoners relatief hoog.

Geregistreerde criminaliteit per 1000 inwoners

Geregistreerde criminaliteit per 1000 inwoners

Minder diefstal, meer vernieling en geweld

Meer dan de helft van de misdrijven betreft diefstal. Andere veel voorkomende soorten misdrijven zijn vernieling, geweld en verkeersmisdrijven. Tussen 2002 en 2007 nam het aantal vernielingen, geweldsmisdrijven en verkeersmisdrijven toe met respectievelijk 13, 18 en 11 procent.

Het aantal diefstallen is de laatste jaren juist sterk afgenomen. In 2007 waren er ruim een kwart miljoen diefstallen minder dan in het piekjaar 2002. Dit is een afname van 28 procent. Het aantal gevallen van zakkenrollerij is opmerkelijk genoeg in 2007 met 19 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging doet zich in vrijwel alle politieregio’s voor.

Geregistreerde criminaliteit naar soort misdrijf

Geregistreerde criminaliteit naar soort misdrijf

Harry Eggen

Bron: