Eerstelijns rechtshulp vooral burgerlijk recht

In 1998 hebben de stichtingen rechtsbijstand 212 000 spreekuurcontacten gehad. Dit is exclusief vervolgcontacten en contacten met asielzoekers in de daarvoor bestemde centra. Met deze spreekuurcontacten verzorgen de stichtingen rechtsbijstand een deel van de eerstelijnsrechtshulp, hun belangrijkste taak

De stichtingen rechtsbijstand bieden de cliënt allereerst een gratis spreekuur van een half uur. Wordt tijdens dit spreekuur duidelijk dat zonder hulp van een advocaat geen oplossing op korte termijn mogelijk is, dan wordt direct een toevoeging aangevraagd. Kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de zaak binnen twee uur kan worden opgelost, dan wordt zo'n zaak 'ingenomen'. Tijdens het verlengde spreekuur van maximaal twee uur wordt de ingenomen zaak afgehandeld. Mocht blijken dat dit bij nader inzien niet mogelijk is, dan wordt alsnog een toevoeging aangevraagd.

Ruim 56 000 problemen liggen op het terrein van het arbeidsrecht. Overig civielrecht, zes van de tien contacten betreffen hier verbintenissenrecht, neemt met 43 000 problemen de tweede plaats in. Sociaal zekerheidsrecht zit hier vlak onder met 42 000 contacten.

Spreekuurcontacten stichtingen rechtsbijstand, 1998
(totaal: 212 000)

0592g1.gif (4810 bytes)

In 1998 zijn ruim 166 000 problemen afgehandeld door middel van advies. Er is ruim 37 000 maal een zaak ingenomen, om op die manier tot een oplossing te komen.

Afhandeling rechtsproblemen door stichtingen rechtsbijstand

0592g2.gif (5320 bytes)

Naast spreekuurcontacten is er bij de meeste stichtingen rechtsbijstand sprake van telefonische hulpaanvragen, in 1998 werden er 169 000 geregistreerd. Omdat men de telefonische contacten beter is gaan administreren vanwege de financiering per zaak of contact is dit aantal beduidend hoger dan dat in opgaven van eerdere jaren.

Harry Eggen

Bron: CBS, Statistiek Rechtskundige Diensten 1998 (in voorbereiding)