Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:doorvoer
18 resultaten voor keyword:doorvoer

Meer dan helft internationaal transport is doorvoer of wederuitvoer

Meer dan de helft van de goederen die Nederland binnenkomen wordt doorgevoerd of wederuitgevoerd. Bij wederuitvoer worden de goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt vaak nog een minimale...

Artikelen

Breda drukste station met bijna 14 duizend goederentreinen

Op een doorsnee dag rijden 37 goederentreinen door Breda. Hiermee is Breda de stad met de meeste doorkomsten van goederentreinen. Een derde van de goederentreinen in Nederland rijdt over de...

Artikelen

leveren import- en exportgegevens eenvoudiger voor bedrijven

Het CBS gaat veranderingen doorvoeren in de opgave voor de statistiek Internationale Handel in Goederen. Vanaf 2015 werkt het CBS met een nieuwe webapplicatie waardoor het aanleveren van data...

Artikelen

Beter inzicht in economie door frequentere revisie

Het meten van de economie is één van de kerntaken van het CBS. Dat gebeurt volgens een set van internationaal afgesproken richtlijnen en methoden, die ervoor zorgen dat de cijfers van verschillende...

Artikelen
Artikelen

Een derde internationaal transport is doorvoer

Van de goederen die Nederland binnenkomen wordt een derde deel meteen doorgevoerd naar andere landen. Deze doorvoer bestaat uit laagwaardiger producten dan de export. Ongeveer de helft van de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Doorvoer

De goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in buitenlands bezit blijft.

Overig

Doorvoerwaarde inkomend

Het deel van de invoerwaarde dat bestaat uit goederen die buitenlandse bedrijven en personen in (vrijwel) onbewerkte staat weer uitvoeren vanuit Nederland naar het buitenland.

Overig

Internationale handel en doorvoer. Een nieuwe statistiek

De nieuwe statistiek over internationale handel en doorvoer integreert de statistieken van internationale handel en transport waardoor er een beter zicht ontstaat op de goederenstromen naar, van en...

Overig

Doorvoerwaarde uitgaand

Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit oorspronkelijk ingevoerde goederen die buitenlandse bedrijven en personen in (vrijwel) onbewerkte staat weer uitvoeren vanuit Nederland naar het...

Overig