Handelstromen palmolie (hoofdtekst)

Handelsstromen

Producerende landen exporteren zowel ruwe als verwerkte palmolie- en palmpitolieproducten. Nederland is de grootste palmolie-importeur van Europa (FAOSTAT ). In 2012 werd in Nederland 1,4 miljard kilogram palmolie en 0,2 miljard kilogram palmpitolie ingevoerd, bestemd voor vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (CBS ). De invoer bestaat vooral uit ruwe palmolie en in mindere mate uit fracties van palmolie (palmoleïne en palmstearine). De invoer van palmolie is aan het afnemen. In vergelijking met 2008 is in 2012 een derde minder palmolie ingevoerd.

Nederlandse invoer van palmolie en palmpitolie bestemd voor vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (mld. kg), 2008-2012

2014-da-gr10
 
GN-codes  palmolie: 15111090, 15119011, 15119019, 15119099.
GN-codes palmpitolie: 15132130, 15132190, 15132911, 15132919, 15132950, 15132990 (codes omvatten niet alleen palmpitolie, maar ook babassunotenolie).
Bron: CBS

Nederland heeft in 2012 1,3 miljard kilogram palmolie en 0,1 miljard kilogram palmpitolie uitgevoerd (CBS ), het betreft palmolieproducten die volgens de opgaven bij de douane bestemd waren voor vervaardiging van producten voor menselijke consumptie. Het volume is inclusief de wederuitvoer (geen bewerking, maar wel tijdelijk een Nederlandse eigenaar) en exclusief doorvoer (geen bewerking en een buitenlandse eigenaar) en betreft vooral vloeibare fracties. De belangrijkste bestemmingslanden zijn België, Duitsland en Frankrijk.