leveren import- en exportgegevens eenvoudiger voor bedrijven

  • Jaar-enquête volstaat voor bijna de helft van de opgaveplichtige bedrijven 
  • Nieuwe webapplicatie beschikbaar

Het CBS gaat veranderingen doorvoeren in de opgave voor de statistiek Internationale Handel in Goederen. Vanaf 2015 werkt het CBS met een nieuwe webapplicatie waardoor het aanleveren van data eenvoudiger wordt. Daarnaast wordt aan bijna de helft van de ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun opgave voor Internationale Handel in Goederen binnen de EU op jaarbasis te verzorgen in plaats van maandelijks. In de toekomst zal deze groep worden uitgebreid. Het CBS verwacht met deze maatregelen een aanzienlijke verlaging van de lastendruk te realiseren.

Van maand- naar jaaropgave

Meer dan de helft van de totale lastendruk door het CBS bij het bedrijfsleven wordt veroorzaakt door de enquête over de Internationale Handel in Goederen. Bedrijven die minder handel hebben dan anderhalf miljoen euro, zijn al vrijgesteld van opgaveplicht voor deze enquête. Door gebruik te maken van nieuwe bronnen en geavanceerde statistische methoden wordt de mogelijkheid gecreëerd om het resterende deel minder frequent te enquêteren. Bijna de helft van de geënquêteerde bedrijven krijgt de mogelijkheid om voortaan jaarlijks in plaats van maandelijks opgave te doen. Het CBS kan zodoende de lastendruk voor het midden- en kleinbedrijf aanzienlijk verlagen.

Nieuwe webapplicatie

Ook voor de bedrijven die een maandelijkse verplichting hebben, wordt de opgave van hun internationale handelsactiviteiten makkelijker gemaakt. Begin 2015 is er voor deze bedrijven een nieuw opgavesysteem (IDEP: Intrastat Data Entry Package) geïntroduceerd. Het is een gebruikersvriendelijke webapplicatie die door het CBS up-to-date wordt gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoefte van bedrijven. Zo kunnen er diverse bestandsformaten worden ingelezen. IDEP wordt ook gebruikt in diverse andere Europese landen. Ondernemingen die ook opgaves verzorgen voor bedrijven uit andere lidstaten hebben hier voordeel van.
Daarnaast blijft het mogelijk om opgave te doen via Standaard Record Layout.

Ondersteuning

Naar verwachting gaan 10.000 bedrijven de overstap maken naar IDEP. Om deze overstap zo goed mogelijk te begeleiden zijn er  instructiefilmpjes, gebruikershandleidingen, antwoorden op veel gestelde vragen en achtergrondinformatie  op de website  www.cbsvooruwbedrijf.nl/ihg geplaatst. Ook wordt telefonisch ondersteuning aangeboden door  het CBS.