Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:coderingen
14 resultaten voor keyword:coderingen

Over het automatisch classificeren van cybercrime cases

Dit document is het resultaat van een analyse van enkele misdrijven zoals gerapporteerd aan de politie en beschikbaar in de vorm van processen‐verbaal.

Artikelen

Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2013-2015

Studie naar de gevolgen van het overgaan van handmatig op automatisch coderen van doodsoorzaken.

Artikelen

Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is met ingang van het verslagjaar 2013 overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. Hiermee wordt een betere internationale vergelijkbaarheid en...

Artikelen

Het automatisch coderen van doodsoorzaken

Met ingang van het statistiekjaar 2013 gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) IRIS, een softwarepakket voor het coderen en/of selecteren van de onderliggende doodsoorzaak, bij de...

Artikelen

De meeste mensen sterven aan kanker en hart- en vaatziekten

In 2013 overleden 141.245 mensen, hiervan stierven de meesten aan kanker en hart- en vaatziekten, namelijk 30 procent aan kanker en 27 procent aan hart- en vaatziekten. In dit jaar zijn de...

Artikelen

Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. De introductie van het...

Artikelen

Semantic networks for automatic coding

In this paper a general methodology for automatic coding is suggested, which is supposed to be (fairly) general. Characteristic for the approach described in this paper is that each code (say for a...

Artikelen

Kwaliteit van registratie van doodsoorzaken op oudere leeftijd

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Voor bevolkingsprognoses maakt het CBS onder meer gebruik van gegevens over de sterfte naar doodsoorzaak. In de voorgaande prognoses werden vanaf 80-jarige...

Artikelen

Flink meer omzet detailhandel

In november van 2010 heeft de detailhandel 4,3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat het volume groeide, namelijk met 3,0 procent.

Artikelen

Lichte daling omzet detailhandel

In oktober van dit jaar heeft de detailhandel 1,7 procent minder omgezet dan in oktober 2009. De prijzen waren 1,3 procent hoger, het volume was 3,0 procent kleiner.

Artikelen

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Overig