De meeste mensen sterven aan kanker en hart- en vaatziekten

In 2013 was het aantal overledenen ruim 141 duizend. De meeste mensen stierven aan kanker en hart- en vaatziekten, namelijk 30 procent (42 duizend) aan kanker en 27 procent (38 duizend) aan hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit de cijfers over doodsoorzaken in 2013 die het CBS vandaag publiceert. Voor het coderen van de doodsoorzaken is het CBS in statistiekjaar 2013 overgegaan op het deels automatisch coderen van doodsoorzaken.

Meest voorkomende doodsoorzaken, 2013

Meest voorkomende doodsoorzaken, 2013

Verschuivingen in doodsoorzaken

De sterfte aan ziekten van het hart- en vaatstelsel bleef in 2013 nagenoeg gelijk aan de sterfte in 2012. De sterfte aan kanker nam in 2013 met 2,4 procent af ten opzichte van het jaar 2012. Op deze doodsoorzaken heeft de overstap op het automatisch coderen slechts een gering effect.
Er zijn ook enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Opvallend is de sterke toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van dementie (incl. Alzheimer) en hersenbloedingen. Het aantal overledenen aan een longontsteking is daarentegen sterk afgenomen.
Om het effect van automatisch coderen zo zuiver mogelijk te meten, is het statistiekjaar 2009, zowel handmatig als automatisch gecodeerd. In dit onderzoek is voor ongeveer zeventig doodsoorzaken het effect van automatisch coderen zichtbaar gemaakt.

Automatische codering

Het automatisch coderen verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid van de doodsoorzakenstatistiek tussen landen. Automatisch coderen wordt al in meer dan 20 landen toegepast, waaronder de Verenigde Staten en 11 Europese landen. Het aantal landen dat automatisch codeert, zal de komende jaren verder toenemen. Het maakt de selectie van de onderliggende doodsoorzaak transparant en reproduceerbaar. Externe doodsoorzaken en de overledenen jonger dan 1 jaar zijn net als voorheen handmatig verwerkt.
Het coderen bestaat uit het toepassen van beslisregels, om uit alle informatie op het doodsoorzakenformulier de ‘onderliggende doodsoorzaak’ af te leiden. Daarbij zijn bij het handmatig coderen medisch inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze wijken soms af van de standaard keuzes die bij het automatisch coderen worden gehanteerd. Dit wordt zichtbaar in de statistiek als verschuivingen.

Bronnen: