Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2013-2015

Paper cover geel
Een studie naar veranderingen in het voorkomen van doodsoorzaken in de jaren 2013-2015.

In 2013 is het Centraal Bureau Statistiek (CBS) van handmatig coderen overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. De gevolgen van deze methodewijziging blijken zich niet alleen in het jaar van de methodewijziging voor te doen, maar zijn ook in een aantal daaropvolgende jaren zichtbaar door een bijstellingen van de software naar aanleiding van waargenomen hiaten en artefacten in het automatisch coderen. In deze publicatie worden daarom de veranderingen in het voorkomen van doodsoorzaken in de jaren 2013-2015 bestudeerd.

Studie naar de gevolgen van het overgaan van handmatig op automatisch coderen van doodsoorzaken. Vervolg op:

Harteloh, P.P.M. (2014). Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (webartikel)

Harteloh, P.P.M. (2015). Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken: een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (webartikel).

Harteloh, P.P.M. (2016). Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (webartikel).