Van de schaduw des doods tot een licht ten leven

De historie van de methodiek van de doodsoorzakenstatistiek in Nederland

Van de schaduw des doods tot een licht ten leven

Hart/vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Nederland. Kanker bij vrouwen neemt nog steeds toe. Met enige regelmaat kan men dit soort berichten tegenkomen. Meestal is wel bekend dat deze gegevens van het CBS afkomstig zijn, maar niet hoe het CBS aan deze gegevens komt en daarmee omgaat. Wordt van iedereen de doodsoorzaak vastgelegd en hoe wordt dat dan gedaan? Wordt de doodsoorzaak aan de nabestaanden gevraagd of aan artsen of verpleegkundigen? En hoe komt men van de duizenden mogelijke doodsoorzaken tot een overzichtelijk geheel?

In dit boek staat systematisch beschreven hoe het CBS aan de doodsoorzaakgegevens komt en deze bewerkt. Voor iedereen die zich wil verdiepen in de totstandkoming van de doodsoorzakenstatistiek, bijna 150 jaar oud, een onmisbaar boek.

Kengetal: C-161

ISBN: 90-357-2966-8