Flink meer omzet detailhandel

  • Hoogste omzetgroei in ruim 2 jaar
  • Omzet non-foodwinkels bijna 4 procent hoger
  • Supermarkten ruim 5 procent meer omgezet

In november van 2010 heeft de detailhandel 4,3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat het volume groeide, namelijk met 3,0 procent. De prijzen waren 1,3 procent hoger. De detailhandel boekte in november de hoogste omzetgroei in ruim 2 jaar.

De omzetontwikkeling van de detailhandel is positief beïnvloed door een gunstigere samenstelling van de koopdagen in november 2010 dan in november 2009. Ook na correctie voor dit effect blijft er echter sprake van een duidelijke omzetgroei; die dan bijna 3 procent bedraagt.

Non-foodwinkels behaalden in november bijna 4  procent meer omzet dan een jaar eerder. Dit kwam geheel door een volumetoename. De prijzen bleven nagenoeg gelijk. Vooral kledingwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen hadden in november flink meer omzet. Binnen de non-foodsector realiseerden de winkels in woninginrichtingartikelen als enige een omzetafname.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen groeide bijna 5 procent in november. Het volume was ruim 3 procent hoger. De prijzen stegen ruim 1 procent. De omzetgroei in de foodwinkels is geheel toe te schrijven aan de supermarkten. De omzet van speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen bleef nagenoeg gelijk.
De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.