Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:bibliotheken
28 resultaten voor keyword:bibliotheken

Pagina 1 van 2

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden

Cijfers

Openbare bibliotheken

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten

Cijfers

Mensen maakten meer gebruik van de bibliotheek in 2022

In 2022 organiseerden bibliotheken veel meer activiteiten dan een jaar eerder. Ook waren meer mensen lid van de bibliotheek, en werden meer boeken uitgeleend. Gemiddeld wonen mensen op 1,8 km afstand...

Artikelen

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

Openbare bibliotheken ook in 2021 door corona geraakt

Bibliotheken leenden in 2021, onder meer door de landelijke coronamaatregelen, 9 procent minder fysieke boeken uit dan een jaar eerder. Het aantal uitleningen van e-books daalde ondanks een groter...

Artikelen

Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van bibliotheek

In 2020 was de gemiddelde afstand van een woonadres in Nederland tot de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek 2 km. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2014. De uitlening van fysieke boeken...

Artikelen

Minder boeken uitgeleend, toename gebruik online Bibliotheek in 2020

In 2020 leenden de bibliotheken vergeleken met een jaar eerder 30 procent minder fysieke boeken uit.

Artikelen

Productiviteit in de Nederlandse overheidssector

Een methodologische studie naar de productiviteit van de overheid met proefberekeningen voor bibliotheken en de brandweer

Artikelen

Bibliotheken organiseren meer activiteiten

In 2019 organiseerden de openbare bibliotheken ruim 220 duizend activiteiten, 15 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Bibliotheekvoorziening gemiddeld binnen 2 kilometer

In de meeste gemeenten was in 2018 op minder dan 3 kilometer rijden met de auto een bibliotheekvoorziening aanwezig. Het landelijke gemiddelde was minder dan 2 kilometer. Dat geldt ook voor de...

Artikelen

Daling aantal bibliotheekleden en –uitleningen zet door

In 2018 waren 69 duizend mensen minder lid van de bibliotheek dan een jaar eerder. Ook werden er ruim 4 miljoen minder papieren boeken uitgeleend. De uitleen van e-books en het downloaden van...

Artikelen

Gebruik digitale bibliotheek toegenomen

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend.

Artikelen

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek.

Artikelen

Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert

Meer jongeren, minder volwassenen lid van de bieb.

Artikelen

Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt...

Artikelen

Steeds meer jongeren lid van de bibliotheek

Het aantal jongeren tot 18 jaar dat lid is van een openbare bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen terwijl het aantal volwassen leden is gedaald. In 2013 was meer dan twee miljoen van het aantal...

Artikelen

CBS stelt unieke historische collectie beschikbaar

Wist u dat de historische collectie van de bibliotheek van CBS uit zo’n vijf miljoen handgeschreven en gedrukte pagina’s van historische statistische documenten bestaat? Al geruime tijd is de...

Artikelen

Langer onderweg naar de bibliotheek

Voor het lenen van een boek of een cd, voor een lezing over literatuur of voor een film ga je naar de bibliotheek. In het relatief bibliotheekdichte Amsterdam, met ruim twintig bibliotheken hoeven...

Artikelen

Culturele voorzieningen niet overal in de buurt

In Nederland zijn er grote verschillen in de afstand tot culturele voorzieningen als bibliotheken, musea, bioscopen en theaters. Van alle culturele voorzieningen lag de bibliotheek in 2012 het...

Artikelen

Omzet openbare bibliotheken 518 miljoen euro in 2007

In 2007 bedroegen de baten van de Nederlandse openbare bibliotheken 518 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2005. In dezelfde periode stegen de lasten met bijna 6 procent tot 514 miljoen...

Artikelen

Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

Artikelen

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

De overheidsuitgaven aan sport en cultuur waren in 2005 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen