Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021

Persoon voor een bibliotheek
© CBS
Cijfers over het aantal bibliotheekleden op peilmoment eind maart 2021 naar regio, persoonskenmerken en kenmerken van het huishouden.

Deze tabellenset is samengesteld op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en in samenwerking met 106 bibliotheekorganisaties tot stand gekomen. De tabellen bevatten een overzichtstabel met daarin gegevens op landelijk niveau en voor alle provincies en gemeenten.

Daarnaast zijn voor alle 106 bibliotheekorganisaties tabellen over het werkgebied van de bibliotheekorganisatie gemaakt die inzoomen tot op het niveau van wijken en gemeenten. Per regio zijn telkens ook de bevolkingsaantallen en uitsplitsingen naar persoonskenmeren en kenmerken van het huishouden opgenomen en de aandelen bibliotheekleden daarbinnen.