Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*

De tabellenset bevat cijfers over het gebruik, de accounts en de licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek, over de jaren 2015-2020*.

De aanvullende tabellenset ‘Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek’ vervangt in 2020 de gelijknamige publicatie op StatLine. De KB Nationale Bibliotheek verzorgt de dienstverlening op dit gebied voor leden van alle openbare lokale bibliotheken in Nederland en van de online Bibliotheek.

In 2020 is door de KB een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen, dat met name de accountgegevens op een andere manier registreert dan het vorige systeem. Hierdoor zijn de cijfers over accounts niet vergelijkbaar met de eerdere reeks op StatLine. In deze tabellenset is met betrekking tot de accounts een selectie van de variabelen uit de StatLinetabel opgenomen, alleen voor het jaar 2020. De cijfers over gebruik en licenties worden wel in een reeks vanaf 2015 getoond.

Tabel 1 beschrijft de mate waarin gebruik is gemaakt van de verschillende digitale producten die door de landelijke digitale openbare bibliotheek worden aangeboden. Er is gespecificeerd naar soort gebruik: uitleningen van e-books en luisterboeken via het reguliere uitleenkanaal, via de VakantieBieb of de ThuisBieb. In tabel 2 is het aantal accounts opgenomen bij de landelijke digitale openbare bibliotheek. De tabel geeft waar mogelijk weer hoeveel actieve en niet-actieve accounts er zijn. Tabel 3, tenslotte, geeft inzicht in de verschillende soorten licenties voor digitale producten waarover de landelijke digitale openbare bibliotheek beschikt. De meeste daarvan hebben betrekking op e-books en luisterboeken. Deze cijfers zijn waar mogelijk gespecificeerd naar doelgroep.

* = voorlopige cijfers